Arrangement

Rad#5 / Overgangen

Fortidsminneforeningen Stranges Stiftelse 06.06.2013 19.0006.06.2013 00.00

Publisert

Systematismens 1. Borg er en taus konstruksjon av historiske trykkplater brukt i ugressbiologen Emil Korsmos (1864-2129) lærebøker. Systematismens pionér Korsmo skapte en ny økonomi i jordbruket ved å klassifisere og måle verdien av nyttige og unyttige planter. Konstruksjonen lydsettes. Filosofen Steinar Bøyum vil lede oss gjennom filosofien bak samlinger og samlere på vandring. Gjennom kvelden vil alt tredimensjonalt melde overgang til det todimensjonale. Høyde-, bredde- og dybderelasjonen er i bevegelse. En stille film står igjen. Det serveres mat i format.

Rad #5, Overgangen, vil foregå i Fortidsminneforeningens lokaler, Stranges Stiftelse i Klostergaten 28 i Bergen.
Torsdag 6. juni kl. 19

Medvirkende:
Mari Kvien Brunvoll, Lasse Årikstad, Lona Hansen, Kristin Taarnesvik, Steinar Bøyum, Piya Wanthiang, Tolga Balci, Espen Sommer Eide og Anne Marthe Dyvi.

Rad er BEKs visningsserie av Anne Marthe Dyvi og Espen Sommer Eide. Rad er støttet av Bergen Kommune.