Future DiverCities

«Public Waiters» av Jonas Ersland

"Den latente byen" på Bergen Kjøtt 12.11.2020 29.11.2020

Publisert


Public Waiters (2017)
Jonas Ersland
HD Video, 03:44 min.

Ettersom matleveringstjenester som Deliveroo og Foodora øker sin virksomhet, skapes spontane møterom i byen; steder der sykkelbudene møtes mens de venter på nye ordre. Disse urbane venterommene kan ses på som fysiske manifestasjoner av den såkalte gig-økonomien.

Ved å bruke et fargesporingskamera som identifiserer arbeidernes uniformer, er Public Waiters en video om matsykkelbud som venter i offentlig rom, observert gjennom en algoritme. Videoen viser den økende betydningen av slike steder, samtidig som den stiller spørsmål ved nye former for automatisert arbeidskraft.

Jonas Ersland (f. 1991 i Oslo) undersøker samfunnsmessige fenomener og menneskelig aktivitet gjennom dokumentariske intervensjoner og interaktive opplevelser. Ved å bruke et visuelt språk preget av empati og gjenkjennelighet, utforsker han de menneskelige aspekter ved en rekke temaer som teknologi, identitet og vår evne til å påvirke et samfunn i endring. Ersland bor og arbeider i Berlin.

Jonas Erslands hjemmeside.

Den latente byen

Den latente byen viser kunstneriske produksjoner som tar for seg byens skjulte historier. Her møtes latent infrastruktur, skjulte historier, digital tilstedeværelse og spørsmål rundt makt og demokrati knyttet til dagens og fremtidens by. Alt sett gjennom et kunstnerisk perspektiv. Den latente byen er byen som venter, den som er i ferd med å folde seg ut, byen vi skaper i fellesskap. 

Noen av produksjonene er bestilt av og utviklet for BEK, mens andre vises på nytt eller blir presentert i nye formater. Et videoprogram vil vises gjennom hele utstillingsperioden, og det vil være et omfattende program av samtaler og performancer. Les mer om prosjektet og programmet her.