Arrangement

Presentasjon: Unruhige Räume

WRAP 24.02.2011 18.0024.02.2011 19.30

Publisert

Unruhige Räume er et musikkstykke eller lydverk som strekker i overgangene mellom musikalsk gestikk, rom-akustikk og bruk av elektroakustiske teknikker.

Publikum blir invitert inn i stykkets byggeplass for å undersøke enkeltelementer og opplevelser knyttet til stykket og prosessen bak i en åpen dialog med kunstnerne. Du vil her bli presentert for spørsmål og problemstillinger rundt et 2 år langt kunstnerisk utviklingsarbeid. Spørsmål både av rein kunstnerisk art, men også rundt rollefordeling, det å samarbeide over tid, og over lange distanser. Eller det man måtte lure på.

Unruhige Räume blir pakka sammen og bygd opp igjen i Håkonshallen for premiere under åpninga av Borealis 22. mars

Unruhige Räume
Komposisjon for elektroakustiske instrument
av og med Bjørnar Habbestad / Pascal Baltazar
Lydlig iscenesetting: Benjamin Maumus

Et bestillingsverk i samarbeid med GMEA, Frankrike og Borealisfestivalen, støttet av Norsk komponistfond.

Kart for å finne veien til WRAP.

Photo © Jennymay Logan