Utvikling

OpenMusic: Bestillingsverk, utvikling og planlagte workshops

BEK 09.05.2013 10.0001.05.2014 10.00

Publisert

Anders Vinjar – webside

Data-assistert komposisjon i OpenMusic

Parallelt med utvikling av digital lydprosessering har det skjedd en mer generell kvantifisering av musikalsk materiale. Når musikalsk materiale kan tallfestes, kan det også gjøres til gjenstand for dataprosessering, og data-assistert komposisjon (computer-aided composition) er et sentralt felt særlig innen samtidsmusikk; et digitalt komposisjonsverktøy for å utvikle og bearbeide ulike typer kompositorisk materiale. Resultatet kan uttrykkes og bearbeides videre som noter, eller brukes som input i andre musikkprogram.

For mange komponister innen dette feltet er musikkprogramvaren OpenMusic det foretrukne verktøyet. OpenMusic er utviklet over mange år ved IRCAM, Centre Pompidou i Paris, og blir benyttet av komponister over hele verden. OpenMusic er et visuelt programmeringsspråk for musikk, bygget på Common Lisp. Denne kombinasjonen gjør OpenMusic lett tilgjenglig for alle som arbeider med komposisjon uten å kreve spesielle ferdigheter i programmering, samtidig som OpenMusic dekker behovene til dem som vil gå videre og begynne å programmere på egen hånd. OpenMusic legger ingen føringer på hvordan komponister skal komponere. Alt fra enkle note-editorer til avansert løsninger basert på vilkårlige egnede programmeringsparadigmer som kunstig intelligens og constraint-systemer er lett tilgjenglig. Fleksibiliteten gjør verktøyet anvendelig og skalerbart, og attraktivt både for nybegynnere og avanserte brukere. OpenMusic har svært god støtte for behandling av tradisjonelle musikalske strukturer i form av musikalske editorer og høynivå funksjoner for musikk. Etter hvert som brukere og ulike typer behov har kommet til, har OpenMusic også blitt brukt med hell til alt mulig annet – som eget programmeringsspråk, i arbeid med bilde, tekst, koreografi, spatialisering og svært mye annet.

Bestillingsverk, utvikling og workshops

I Norge er Anders Vinjar en av komponistene med inngående kjennskap til data-assistert komposisjon og OpenMusic. BEK og Anders Vinjar har nå gått sammen om flere tiltak som vil styrke satsingen på dette feltet. Med finansiering fra Det norske komponistfond har BEK nylig bestilt et nytt verk fra Anders. Arbeidet vil benytte ambisonics-koding, forming og dekoding, algoritmisk komposisjon, kunstnerisk programmering og arbeide med 3D lyd og spatialisering. Bestillingsverket vil bli ferdsigstilt våren 2014, og fremført på et av Avgarde sine arrangement.

Anders arbeider også med å porte OpenMusic til Linux. Denne programvareutviklingen skjer i samarbeid med BEK og i nær kontakt med Jean Bresson ved Ircam.

Høsten 2013 planlegger vi også en workshop ved BEK som vil gi en introduksjon til OpenMusic for komponister og andre interesserte i Bergens-regionen. Nærmere informasjon om denne workshopen vil komme senere. I tiden fremover håper vi også å kunne få til mer spesialiserte samlinger hvor kjernebrukere og utviklere av OpenMusic kan møtes og utveksle idéer og erfaringer.

Og helt til slutt: Vi har satt opp en epost-liste for norske brukere av OpenMusic. Hvis du er interessert, så kan du melde deg på her.

Så langt har BEK mottatt støtte til tiltaket fra Det norske komponistfond og Bergen kommune, og vi samarbeider også med Avgarde om konsertfremføringer.