Kunngjøring

Open call: Rewilding Practice – workshop med Mark Fell (fullbooket!)

På nett og live i Bergen 23.03.2022 13.0011.05.2022 15.00

Publisert

[Oppdatering: workshopen er nå fullbooket!] Vi har to ledige plasser til workshopserien «Rewilding Practice» for kunstnere, musikere, kuratorer og kunstformidlere våren 2022. Ta kontakt på bek@bek.no for å melde interesse!

Det blir tre økter denne våren:

23. mars, 13.00-15.00 CET – på nett
13. april, 13.00-15.00 CET – på nett
11. mai, 13.00-15.00 CET – live-økt i Bergen

Denne workshopserien, ledet av den tverrdisiplinære kunstneren Mark Fell, vil kritisk undersøke forestillinger om kreativ praksis. Noen eksempler er forholdet mellom kreativitet og teknologi, tilnærminger til samarbeid og problemstillinger som gjelder opphav (authorship) og kunstnerisk agens. Også ideer om inspirasjon, uttrykk og formidling av betydning som de grunnleggende prinsippene i kreativ produksjon vil bli undersøkt kritisk. Hvordan strukturerer slike forestillinger både kreative praksiser og de rommene og systemene som skal tilrettelegge og romme disse praksisene? Gjennom gruppeaktiviteter, øvelser og diskusjoner håper vi å identifisere og konfrontere dyptliggende oppfatninger om hva det er å skape nytt kunstnerisk arbeid, og å utforske alternativer. 

Workshopen tar opp tråden fra hovedtemaer i Fells nye bok Structure and Synthesis: The Anatomy of Practice, med et særlig fokus på forholdet mellom «teori» og «praksis». Fra de uuttalte teoretiske strukturene som underbygger «praksis» til de logistiske, økonomiske og materielle begrensningene for det å «gjøre teori» – i en tid der teknologien påvirker ikke bare våre handlinger, men også våre tanker: er det et tilbakelagt stadium å skille mellom teori og praksis? Hvordan blir de fysiske og tekniske omgivelsene våre en del av tankeprosessen? Hvilke modeller kan vi bruke for å tegne opp på nytt – eller gå bort fra – spenningen mellom det kognitive og det produktive?

Kunstnere, musikere, kuratorer og kunstformidlere inviteres til å delta – og deltakerne blir oppfordret til å tegne opp diagrammer, diskutere og utforske misforholdet mellom kollektive forestillinger og faktiske praksiser.

Workshopserien er gratis og vil foregå på engelsk. Send en epost til bek@bek.no for å melde interesse.

«Rewilding Practice» er organisert i samarbeid med STUDIO, del av KOROs kunstprosjekt for det nye KMD-bygget i Møllendalsveien 61 i Bergen.  

MARK FELL

Mark Fell er en tverrdisiplinær kunstner med base i Rotherham (Storbritannia). Den kunstneriske praksisen hans trekker veksler på elektronisk musikk, subkulturer, eksperimentell film, samtidsfilosofi og radikal politikk. Fell har hatt en betydelig produksjon gjennom de siste 30 årene – fra tidlige elektroniske lydverk og innspillinger til installasjon, kritikk, kuratoriske prosjekter, utdanningssystemer og koreografiske forestillinger. Hans nylige arbeider, som peker til hellige geometrier og programmeringsstrukturer, understreker Fells særlige interesse for ikke-lineære systemer og strukturer – og de komplekse måtene vi forholder oss til disse strukturene og systemene på. www.markfell.com

STUDIO

Hva er et studio? Hvordan kan et sted å arbeide bidra med både konsentrasjon og inspirasjon fra verden utenfor? Og hvordan kan man forestille seg at et tverrfaglig studio for billedkunst, musikk og design ser ut? Mellom 2021 og 2023 vil STUDIO-prosjektet ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), UiB, utforske disse spørsmålene i teori og praksis. KORO er initiativtaker til STUDIO, og støtter prosjektet.