Symposiet

Martin Zeilinger: Blockchain Futures Between Immutability and Radical Change

Østre, Østre Skostredet 3 + strømmet på Vimeo 11.11.2022 19.3011.11.2022 20.30

Publisert

Forsker og kurator Martin Zeilinger undersøker hvordan blokkjedeteknologi flytter oss i retning av nye modeller for desentralisering, ikke-hierarkiske nettverk og desentralisert beslutningstagning. I en tid med stort behov for radikal endring og nye former for fellesskap: hvordan kan kunstnere og aktivister bruke en teknologi som lover å gjøre data uforanderlige og å jobbe uten menneskelige mellomledd?

Foredrag
Tid:
11. november kl. 19.30
Sted:
Østre, Østre Skostredet 3

Blokkjedeteknologier avviser hierariske organisatoriske prinsipper, infrastrukturer som gir sentralisert kontroll og systemer som kan utnyttes av korrupte menneskelige aktører. Disse teknologiene lover å forstyrre og utfordre slike infrastrukturer ved å desentralisere prosesser for beslutningstagning, ved å bruke algoritmebaserte styringsverktøy og ved å sikre at informasjon lagres i uforanderlig form i offentlige digitale protokoller. Dette kan gi inntrykk av at blokkjede i sin natur favoriserer progressive politiske agendaer for inkludering og åpenhet. Men så langt har mange såkalte «trustless» nettverksteknologier (som kryptovalutaer) bare ført til finansialisering av menneskelige aktiviteter som transaksjoner i det digitale landskapet. Likevel finnes det framvoksende fellesskap av kunstnere og aktivister som eksperimenterer med å bruke blokkjedeteknologier til radikalt annerledes formål. I DAO-er («distributed autonomous organisations») kan blokkjede brukes til å muliggjøre infrastruktur for horisontal distribusjon, gjensidig støtte og ikke-hierarkisk beslutningstagning. I disse tilfellene kan teknologiens libertarianske og hyperkapitalistiske tendenser vike for det anarko-kommunistiske potensialet som ligger i den.

Zeilinger drøfter hva som blir mulig når de tilsynelatende motsetningene på dette spektrumet blir utforsket videre. Kan det uforanderlige også gi endring? Hvilke radikalt nye former for fellesskap kan vokse fram fra dataprotokoller som er lagd for å fungere uten menneskelige mellomledd?

Martin Zeilinger

Martin Zeilinger er Senior Lecturer in Computational Arts and Technology ved Abertay University i Skottland. Som medieteoretiker og kurator er han interessert i kunstneriske og aktivistiske eksperimenter med framvoksende teknologier som blokkjede og kunstig intelligens (KI). Arbeidet hans utforsker hvordan disse teknologiene gjør det mulig å radikalt rekonfigurere konsepter som handlingsrom, opphav og eierskap. Zeilingers kritiske tekster om blokkjede har vært publisert en rekke tidsskrifter inkludert Philosophy and Technology og bøker som Artists Re:Thinking the Blockchain. Tactical Entanglements, monografien hans om KI-kunst og kreativt handlingsrom, ble publisert av meson press i 2021. https://marjz.net/

Bildekreditering: Martin Zeilinger: Blockchain Futures Between Immutability and Radical Change. Bilder generert av tekst-til-bilde-KI (kunstig intelligens) basert på stikkord fra presentasjonen.

Klikk her for å gå tilbake til det fullstendige symposieprogrammet