Arrangement

Maria Øy Lojo: The Changing Room

Bergen kunsthall 17.04.2009 20.0001.05.2009 16.00

Publisert

Prosjektet undersøker rom og/ i tid, deres konstante forandring og relativitet. Flytende materialer som lys, video, bevegelse, lyd og vann, brukes til å leke med spennet mellom romlig tilstedeværelse og tilstander over tid.

The Changing Room er en slags perseptuell byggeplass, som insisterer på selve forandringens estetikk og lyd.

BEK har støttet Maria Øy Lojo med utstyr og veiledning. Vi gratulerer henne med bestått eksamen!