Future DiverCities

«Machine Space» av Stephen Connolly

"Den latente byen" på Bergen Kjøtt 12.11.2020 29.11.2020

Publisert


Machine Space (2018)
Stephen Connolly
HD video, 24:20 min.

Machine Space er en essayfilm som utforsker byen som maskin; et sted for bevegelse og sirkulasjon. Det er en visualisering av ideene til Henri Lefebvre, en filosof som tar for seg byrommet og det urbane livet. Filmen bruker performative teknikker ved å bevege seg rundt i byen i bil, ved bruk av et spill der primitiv kapitalakkumulasjon er målet og ved bruk av personlige historier. En forstadsfamilie som spiller et slags monopol-spill fungerer som et gresk kor i filmen, der deres spill danner en allegori for byen som en flytende, romlig, kapitalmaskin. Byen det er snakk om er Detroit, et sted som har forandret seg fra å produsere fremkomstmidler til å produsere selve byrommet. Filmen bruker formale representasjonsjonsteknikker for å undersøke denne tematikken, og reflekterer rundt materialiseringen av “hvite priveligerier” i området; hvordan et urbant rom kan formes for å tjene interessene til en etnisk gruppe over en annen. 

Stephen Connolly (f.1964 i Montreal) er en kunstner som jobber med film og underviser ved University for the Creative Arts, Farnham, Storbritannia. Han har arbeidet med romlig film, som er kulmineringen av mange år med research av bevegelige bilder, og forhandlinger av rom og materielle forhold gjennom film. Connollys arbeider er blitt vist på film- og mediefestivaler i hele verden siden 2004. Han har mottatt prestisjefylte produksjonsstipend fra FLAMIN og Arts Council Canada.

Stephen Connollys hjemmeside.

Den latente byen

Den latente byen viser kunstneriske produksjoner som tar for seg byens skjulte historier. Her møtes latent infrastruktur, skjulte historier, digital tilstedeværelse og spørsmål rundt makt og demokrati knyttet til dagens og fremtidens by. Alt sett gjennom et kunstnerisk perspektiv. Den latente byen er byen som venter, den som er i ferd med å folde seg ut, byen vi skaper i fellesskap. 

Noen av produksjonene er bestilt av og utviklet for BEK, mens andre vises på nytt eller blir presentert i nye formater. Et videoprogram vil vises gjennom hele utstillingsperioden, og det vil være et omfattende program av samtaler og performancer. Les mer om prosjektet og programmet her.