Arrangement

Lontano av Trond Lossius

Haukeland sykehus, Borealis 06.03.2013 12.0010.03.2013 16.00

Publisert

Påmelding: Det er svært begrenset plass – kun 4 personer om gangen – så meld deg på visning hos hollieharding@gmail.com (og CC trond@trondlossius.no)!

“Lontano” er en stedspesifikk lydinstallasjon for det ekkofrie rommet ved Haukeland sykehus. Dette er et lydisolert rom som er bygget slik at det absorberer alle lydrefleksjoner. Mangelen på ytre lyd gjør rommet sanseforvirrende: Fysisk og arkitektonisk oppleves rommet som overveldende og innestengt, men akustisk fremtrer det som et uendelig stort åpent rom. I installasjonen skaper surround lyd skiftende illusjoner av lydlandskap og forflytninger mellom rom. Installasjonen spiller på og leker med persepsjonsmessige illusjoner ved å bevege seg fritt mellom det ekkofrie rommets absolutte og trykkende stillhet, oppbygging av lydlandskap, og bruk av klang som gir illusjon av å være lokalisert i innerom. Installasjonen reiser spørsmål om hvordan hørselen vår fungerer og hvordan vi sanser omgivelsene og er lokalisert i verden gjennom lyd. Av hensyn til rommet og arbeidets særegenhet presenteres lytteopplevelsen i små guidede grupper.

Trond Lossius arbeider med lyd og installasjoner. Han utforsker forholdet mellom lyd og rom i stedspesifikke lydarbeider der spatialisering gjør lyd til et usynlig og temporært skulpturelt medium. Han har bidratt til en rekke tverrkunstneriske prosjekter i samarbeid med andre kunstnere, særlig installasjoner og innen scenekunst. Som del av LMW, i samarbeid med Jon Arne Mogstad og Jeremy Welsh, har han gjort en serie installasjoner som kombinerer maleri, video, trykk og lyd, og han har bidratt til flere produksjoner av Verdensteatret. Han har hovedfag i geofysikk fra Universitetet i Bergen, og studerte deretter komposisjon ved Griegakademiet. Han var kunststipendiat ved Kunsthøgskolen i Bergen 2003-2007.

Sted: Haukeland sykehus, hovedinngang 2. Vest.

Ta buss 2, 3 eller 12 fra bussholdeplass utenfor Xhibition (Småstrandgaten), som ankommer Haukeland 10-13 min senere. Bruk Hovedinngang 2. Vest. Reserver visning hos hollieharding@gmail.com (med CC til trond@trondlossius.no). Se festivalkart.

Billetter: Gratis.

Støttet av Kunst- og designhøgskolen i Bergen, BEK – Bergen senter for elektronisk kunst, Norsk kulturråd og Bergen kommune.