Utvikling

Line Horneland: Lyden i mellomrommet

Høgskolen Stord/Haugesund 15.06.2016 10.0015.07.2016 10.00

Publisert

Line Hornelands hjemmeside
Last ned Line Hornelands tekst til masteroppgaven her

 

Lyden i mellomrommet

Sammendrag av Line Horneland

Denne teksten er en kritisk refleksjon over ulike aspekter ved et kunstnerisk utviklingsarbeid, den interaktive vokalinstallasjonen Lyden i mellomrommet. Installasjonen var åpen for publikum i Sola ruinkirke 14.-17. januar 2016. Prosjektet bygger på en produksjon der vokale lydlandskap, spatialitet og lytteopplevelse sammen danner en helhet, der lytteren utløser vokale komposisjoner ved å trø på sensorer, og musikken høres gjennom høyttalere. Lytteren blir en musikalsk medskaper og spiller en avgjørende rolle for uttrykk og opplevelse. Konseptuelt tematiserer prosjektet rom og lyd i en kunstnerisk kontekst, som erfaringssted for en lytters prerefleksive opplevelser. ’Mellomrommet’ utgjør en sentral metafor, og gjennom refleksjonsbilder ser jeg på det som grunntone, konsept, prosess, og resultat, samt erfaring og læring. Til grunn for teksten ligger følgende problemstilling: Hvordan kan prosessene i den kunstneriske produksjonen ”Lyden i mellomrommet” belyses, der loop som kompositorisk virkemiddel, spatialitet og interaksjonsdesign søker å gi rom for lytteopplevelsens ’sensuous knowledge’?

Jeg plasserer prosjektet mitt innen rammen av ’kunstnerisk utviklingsarbeid’ eller ’artistic research’ (Borgdorff, 2009). ’Sensuous knowledge’ er forbundet med lytterens opplevelse, og Kjørup (2006) er referansen min i denne konteksten. Et fenomenologisk perspektiv gjør seg gjeldende gjennom teksten. I gjennomgangen av komposisjonsprosessen har Kruse (2011) vært en sentral referanse, ikke minst på grunn av det tverrkunstneriske fokusets relevans for mine tanker rundt ’mellomrommet’. Når det gjelder interaksjonsdesign refererer jeg til Franinović og Serafin (2013). Metodisk beveger jeg meg mellom metode i tradisjonell forstand, metode i kunstnerisk utviklingsarbeid, og refleksjon over metode og kunstneriske prosesser. Dokumentasjon har foregått ved prosjektlogg, foto, videoopptak og lydfiler. Komposisjonene er utviklet blant annet gjennom improvisasjon og looping av vokal i flere lag, samt redigering av lydfiler i Garageband. Interaksjonsdesign ved bruk av Max software og sensorer, samt den konseptuelle utforming av kirkerommet inngår i de kunstneriske metodene. Arbeidet med prosjektet er mangefasettert, og har vært en vandring frem og tilbake mellom ulike felt og måter å jobbe på. Min kreative prosess i dette prosjektet har på mange måter vært en kunstnerisk mellomromstilværelse, noe jeg reflekterer over om det er rom for i andre sammenhenger, ikke minst pedagogisk.