Arrangement

Line Horneland: Innimellom er lyden stille

Lydgalleriet 16.11.2018 19.0025.11.2018 17.00

Publisert

Line Horneland har arbeidet på BEK med Innimellom er lyden stille, både i lydstudio og i prosjektrommet. BEK har vært rådgiver i utviklingen av verket som nå vises på Lydgalleriet.

Innimellom er lyden stille er en vokalinstallasjon bestående av én stemme i flere lag. De vokale lydlandskapene i verket betraktes som auditive rom å være i og fordrer alternative, fenomenologiske undertoner: det er i møtet mellom lyd og lytter at meningsdannelsen skjer. Fordi hvert subjekt bringer sin unike erfaring med seg inn i lyttingen, er den også en medskaper og installasjonen en lydramme som lytteren kompletterer med sin tilstedeværelse.

Et sentralt spørsmål i arbeidsprosessen med Innimellom er lyden stille har vært om den reisen stemmelyden gjør via det kunstneriske og tilbake til det offentlige har et potensiale for den enkeltes opplevelse i et felles rom. Line Horneland jobber med stemmen som et kroppslig og korporealt uttrykk, i sin egen selvstendighet og ikke som lingvistisk verktøy. Den utforskes på en vakker, subtil og særegen måte, med røtter i bl.a. friimprovisasjon, minimalisme og eksperimentell musikk.

Arbeidene hennes er komponert som polyfone vokale teksturer, basert på flere lag av improvisasjoner. Heller enn å komponere dramatiske forløp i tid, komponerer Line Horneland situasjoner som utfolder seg i rom. Arbeidene er lydinstallasjoner sensitivt tilpasset rommets akustikk, arkitektur og lys, så vel som lytterens tilstedeværelse i rommet. Lyden aktiverer rommet, og inviterer til kontemplativ og «embodied» lytting – tilstede i rommet og mellom stemmene.

Tekst hentet fra Lydgalleriets Facebook-event.