Arrangement

Lemur: Bestillingsverk

BEK,BEK 22.03.2011 10.0001.04.2011 18.00

Publisert

BEK bidrar med teknisk utstyr, administrativ koordinering og vil arrangere åpne presentasjoner av arbeidet i løpet av prosessen fram mot urframføring våren 2012.