Arrangement

Katalog for utstillingen Sonic Interaction Design

BEK 29.05.2011 13.0021.08.2011 13.00

Publisert

Redaktører: Frauke Behrendt & Trond Lossius
Design & layout: Monique Mossefinn
Cover design: Marieke Verbiesen
Trykket av: Bodoni AS

Utgitt av BEK – Bergen senter for elektronisk kunst

ISBN 978-82-998680-0-6 (print)
ISBN 978-82-998680-1-3 (PDF)

Katalogen kan bestilles ved å kontakte bek [at] bek.no. Den vil også bli gjort tilgjengelig for nedlasting i pdf-format.

Last ned PDF-versjon