Symposiet

Jennifer Gabrys: Skoger som beregner

Publisert

Foredag på nett
Tid: 18. november, 13:30 CET
Sted: Østre, Østre Skostredet 3
Foredraget strømmes live på vimeo.com/bekdotno

Digitale miljøteknologier er tatt i bruk over hele kloden, de overvåker hav og jordbruk, byer og atmosfærer. Satellitter for fjernmåling (remote sensing) og in situ sensorer, Lidar og miljøroboter er utplassert for å overvåke, forvalte og endre miljøer. Slik har også skoger blitt stadig mer digitalisert. Digitalt overvåkede skoger knytter seg til utvidede nettverk som dokumenterer og forvalter en planet i endring. Enten det er for å hindre avskoging eller forbedre karbonlagring, er smarte skogteknologier ofte programmert for å optimalisere eller utvide skogtjenester for slik å kunne håndtere klimakrisen. 

Mens databehandling forandrer skogene, behandler også skogen selv data. Miljøhendelser strømmer gjennom dem, der de dokumenterer mer langvarige endringer og sanser sesongvariasjoner på måter som tilbyr en form for analog databehandling. I en slik forståelse utfører skogen beregninger, selv om denne blir gjort i komplekse og utstrakte fellesskap over lange tidsperioder. På denne måten endrer de omfanget av hva utregninger og databehandling er, og hvordan det kan fungere i og på verden. 

Dette foredraget tar for seg hvordan databehandling skjer på tvers av digitale, organiske og økologiske prosesser. Ved å studere spredningen av digitale teknologier som nå overvåker og forvalter skoger, vil Gabrys analysere prosessene som behandler data fra skogen og se på hvordan skoger selv behandler data Samtidig vil hun analysere hvordan skoger vegetaliserer teknologien, altså tar teknologien tilbake til naturen. Gabrys vil bygge videre på en workshop og skogsvandring på BEK, høsten 2023, og ta oss gjennom forskningsinfrastrukturen til Smart Forests Atlas. Slik vil hun diskutere eksempler på hvordan såkalte smarte skoger og vegetaiserte teknologier materialiserer seg gjennom feltobservasjoner, nye kollektiver og vegetaliserte retningslinjer for blomstrende skogsmiljøer.  

JENNIFER GABRYS

Jennifer Gabrys er professor i medier, kultur og miljø ved Institutt for sosiologi ved University of Cambridge. Hun leder forskergruppen Planetary Praxis og er hovedforsker i det ERC-finansierte prosjektet, Smart Forests: Transforming Environments into Social-Political Technologies. Hun er forfatteren av Citizens of Worlds: Open-Air Toolkits for Environmental Struggle (2022); Program Earth: Environmental Sensing Technology and the Making of a Computational Planet (2016); og Digital Rubbish: A Natural History of Electronics (2011). Hun co-redigerer «Planetarities» kort-monografiserien utgitt gjennom Goldsmiths Press. Arbeidet hennes er tilgjengelig på planetarypraxis.org og jennifergabrys.net.

Klikk her for å gå tilbake til det detaljerte symposieprogrammet.

Bilder: 1, 5, 6) Fra workshopen «Forests as Environmental Media: Vegetalizing a Smart Forests Atlas» i Bergen 12.–13. Sept 2023. Foto: Åse Løvgren og Kaeto Sweeney, dronefoto: Thomas Bugaj. 2, 3, 4) Jennifer Gabrys.