Arrangement

Jamoma 0.5.2

www.jamoma.org 16.03.2011 10.0023.03.2011 10.00

Publisert

Programvarebiblioteket tilbyr:

  • Et stort gjennomarbeidet bibliotek av moduler for lyd- og videoprosessering, arbeid med sensorer, cue-styring, mapping og kommunikasjon med andre miljøer
  • Omfattende sett av abstraksjoner som forenkler utvikling og dokumentasjon av prosjekter i Max/MSP
  • Moduler for arbeid med spatialisering, med støtte for teknikker som ambisonics, VBAP, DBAP og ViMiC
  • Moduler for arbeid med musikk-relatert bevegelsesanalyse
  • Underliggende kontrollstrukturer for kommunikasjon mellom moduler
  • Vektlegging av interoperabilitet
  • Støtte for OSC (Open Sound Control) som gir mulighet for kommunikasjon med hardware og andre program
  • Omfattende dokumentasjon i form av maxhelp-filer, referansesider og online tutorials
  • Rammeverket kan enkelt utvides og tilpasses

Jamoma er et åpen-kildekode-prosjekt for utvikling av audio/video-programmer, plugins og funskjoner for Max/MSP og lignende miljøer. Det inneholder en rekke C++ bibliotek for strukturert programmering og er basert på modulære prinsipper som muliggjør gjenbruk av funksjoner hvor parametre kan tilpasses etter behov.

Utviklingen av Jamoma har skjedd over mer enn fem år, og Jamoma brukes til undervisning, utvikling og forskning innen vitenskap og kunst. Jamoma blir benyttet i komposisjoner, audio-visuelle forestillinger og installasjoner. så vel som vitenskapelig forskning innen psykoakustikk, musikk persepsjon og kognisjon, maskinlæring, human-computer interaksjon og medisinsk forskning (mer info her).

Jamoma er distribuert under en BSD-lisens, og kildekoden kan fritt lastes ned. Utviklingen er for tiden støttet av BEK – Bergen senter for elektronisk kunst, 74 Objects, Electrotap, GMEA – Centre National de Creation Musicale d’Albi-Tarn og Universitetet i Oslo. Ytterligere informasjon er tilgjengelig her.