Utvikling

Intervju med Anders Elsrud Hultgreen

BEK 16.09.2013 00.0013.10.2013 00.00

Publisert

Hvilket prosjekt jobber du med og hva er bakgrunnen for arbeidet? Er det en logisk videreføring fra andre verk du har gjort eller er det en omdirigering av hva du har gjort så langt og i så fall på hvilken måte?

Dette arbeidet er en klar videreføring fra tidligere videoverk, men hovedforskjellen er det faktum at det vil bli vist i det offentlige rom. Det vises på en utendørs vindusflate i Stavanger, under Screen City festivalen.

I fjor lagde jeg en film som heter “The Pyramidical Silence”, en geologisk science-fiction kortfilm. Her er fjellet og de kreftene som fjellet gjennomgår hovedpersonene, hvor nedbrytning av fjellet, erosjonen, er satt i sammenheng med vår tilstedeværelse i universet. Menneskene i den filmen var til stede som parenteser. Selve landskapet og et narrativ knyttet til dette er veldig viktig for meg. Jeg bruker det som hovedmotiv og ikke bare som et bakteppe, slik det ofte blir brukt i filmer.

Prosjektet her på BEK er en videreføring av dette å bruke landskapet som hovedperson. I forhold til “The Pyramidical Silence”, hvor det var en klar lineær fortelling, en åpenbar begynnelse og en slutt, prøver jeg nå å skape mer av en sirkulær struktur, hvor følelsen av uendelighet regjerer. Jeg undersøker sirkularitet, evig repetisjon, ting som beveger seg i sirkler.

For tiden jobber jeg på et manus for prosjektet, hvor strukturen vil peke mye på innholdet. Siden videoen blir vist utendørs, prøver jeg å leke med det faktum at seerne skal kunne hoppe inn når som helst, og gå sin vei når som helst; og likevel bør de få noe ut av det. Jeg ønsker å skape sterke bilder som nesten får en hypnotisk effekt.

Du har i din kunstpraksis noen tilbakevendende temaer jeg gjerne vil høre mer om, for eksempel hvilken “rolle” landskapet spiller i arbeidet ditt? Til hvilke formål bruker du landskapet i filmene? Og som oppfølging: Hva synes du om “handling”, kan handlingen være eller komme fra et abstrahert bilde eller til og med fra landskapet, og i så fall hvordan?

Jeg ønsker å lage en film om det evige temaet i naturen.

Jeg ønsker å snakke om landskapet og naturen på et mer universelt nivå, jeg ønsker at de skal leses i forhold til geologi, historie og meteorologi. Et lite sidesprang, men jeg liker virkelig science fiction, fordi det kombinerer min begeistring for vitenskap og menneskets kunstnersinn, hvor du kan ta elementer av vitenskapelige tilnærminger og deretter gjøre noe helt vilt ut av det. I denne filmen ønsker jeg å lage en abstrakt dimensjon, slette ut politiske grenser, og la det handle mer om geofysikk.

Så for å runde av dette intervjuet: Nå er det siste året ditt som masterstudent, hvordan ville du like å se deg selv fortsette? Ønsker du å studere mer, eller ønsker du deg et studio, eller tid til å reise?

Åtte år på skolebenken er nok. Jeg vil fortsette å lese, fortsette å utforske mine kuriositeter – et av hovedtemaene mine på masterstudiet er kosmologi. Jeg er interessert i de pre-historiske forsøkene på å forstå hvordan jorden kom til å bli, liker mytologi og geologi, og er interessert i hvordan prosesser som forming, dannelse og erosjon påvirker våre omgivelser. Jeg tror jeg vil fortsette å utforske disse tingene mer i dybden. Jeg har tenkt å etablere meg her i Bergen etter ferdig studium, og jeg vil fokusere på filmproduksjon. Jeg ønsker å lage en spillefilm etter å ha fullført master …..

Takk Anders, for en hyggelig prat! Vi fortsetter denne samtalen etter at selve filmingen er over.

Anders Elsrud Hultgreen interviewed by Piya Wanthiang