Symposiet

Magnhild Øen Nordahl & Gabriele de Seta: Generativ KI i produksjon av gjenstander – verkstedsutprøvinger

Publisert

Samtale
Tid: 18. november, 16:00 CET
Sted: Østre, Østre Skostredet 3
Samtalen strømmes live på vimeo.com/bekdotno

Billedkunstner Magnhild Øen Nordahl og forsker Gabriele de Seta diskuterer forholdet mellom generativ KI i fysisk produksjon. Samtalen ser tilbake på «Replicator Workshop: utprøving av generativ KI i fysisk produksjon», som de, sammen med inviterte kunstnere Andreas Zissler, Funda Zeynep Ayguler og Hans Oscar Carlsson, gjennomførte i Bergen 6.–8. november 2023.

Begrepet «generativ kunstig intelligens» beskriver et sett med maskinlæringssystemer programmert til å skape ulike typer innhold som tekst, bilder, video, lyder og 3D-modeller. I motsetning til diskriminerende maskinlæringsmodeller som klassifiserer eksisterende data, kan generativ KI skape nytt innhold basert på hva den har lært fra forskjellige datasett.

Generativ KI brukes i stadig flere felt, fra forskning til VFX, grafisk design og industriell produksjon. Den nye bruken av KI fører både til nye kreative praksiser og arbeidsprossesser som effektiv instruksjonsutforming og finjustering av modeller. Til forbrukeren markedsføres generativ KI med lovnader om grenseløs kreativitet og en nærmest magisk mulighet til å gjøre tekst om til bilder og bilder til video. 

Men hvilke begrensninger har generativ kunstig intelligens? Hvordan kan den tilsynelatende endeløse variasjonen i digitalt innhold fungere sammen med fysiske produksjonsprosesser? Hvor mye kommer generativ KI til å ligne på replikatoren fra science fiction-serien Star Trek? Hva kan vi anslå om maskinlæringsmodellens nære fremtid i fysiske produksjonsprosesser gjennom bruk av dagens verktøy?

Workshopen vil utforske tilgjengelige modeller og verktøy, som f.eks. tekst og bilde til 3D-modellkonvertering. Deltakerne vil utvikle en egen eksperimentelle produksjonslinje som starter med generativ KI og ender i tilvirkning av en fysisk gjenstand. Det praktiske arbeidet blir brukt som utgangspunkt for å diskutere spørsmålene over, og for å stille nye.

Magnhild Øen Nordahl

Magnhild Øen Nordahl er en billedkunstner basert i Bergen. Nordahls arbeid med skulptur og installasjoner utforsker abstraksjon i 3D-modellering, teknologi og naturvitenskap. Hun interesserer seg for hvordan abstraksjoner former måter å se verden på, kunnskap, hvordan folk arbeider og hvordan ting lages. Nordahl er medgrunnlegger av Aldea Senter for Samtidskunst, Design og Teknologi, og PhD-kandidat i kunstnerisk forskning ved Universitet i Bergen. Nåværende og nylige utstillinger inkluderer «Ways of Unseeing» på Lunds Konsthall i Sverige og «The Machine in Us» på Munchmuseet i Oslo.

Gabriele de Seta

Gabriele de Seta er teknisk sett en sosiolog. Han har en PhD fra Hong Kong Polytechnic University og var postdoktor på Institute of Ethnology, Academia Sinica i Taipei. Gabriele er nå forsker ved Universitetet i Bergen, hvor han tar del i det ERC-støttede prosjektet «Machine Vision in Everyday Life». Forskningsarbeidet hans baserer seg på etnografisk arbeid fra forskjellige områder, digitale mediearbeid, sosiotekniske utfordringer og språklig kreativitet i den kinesisk-talende verden. Han er også interessert i eksperimentell musikk, internettkunst og de sammenhengende krysningene mellom antropologi og kunstnerisk praksis. 

Klikk her for å gå tilbake til det detaljerte symposieprogrammet.