Arrangement

Forskningsmøte i Graz

Institut für Elektronische Musik und Akustik, Graz, Austria 11.05.2009 10.0012.05.2009 18.00

Publisert

I tillegg til å drøfte generelle saker angående fremdriften i prosjektet, vil deltagerne gjøre praktiske tester med en håndholdt høytaler som man kan tracke posisjonen til i rommet, for å se på hvilke muligheter for interaksjon det kan åpne for.