Kunngjøring

Forhåndsregler på BEK ifbm koronaviruset (COVID-19)

BEK 17.03.2020 31.05.2020

Publisert

Kjære kunstner, kollega og andre besøkende!

På BEK tar vi den kritiske situasjonen i forbindelse med koronaviruset på alvor, og vil følge helsemyndighetenes tiltak for å hindre videre smitte.

Derfor avlyser og/eller utsetter vi våre kommende arrangementer fremover, følg med på bek.no for oppdatert informasjon.

Vi vil fortsatt holde våre studioer og prosjektrom åpne. Vi tar forhåndsregler med oftere vask og desinfisering av våre lokaler, og vi oppfordrer alle som er innom til hyppig håndvask og holde avstand til andre som oppholder seg her. Alle besøkende må forholde seg til helsemyndighetenes anbefalinger. Skulle situasjonen tilsi det, vil vi måtte innføre ytterligere restriksjoner, eventuelt stenge hele BEK en periode.

Ta vare på hverandre!