Arrangement

Field Mode II: Omkrets – et instrument av Signe Lidén

BEK 14.10.2021 20.11.2021

Publisert

Som en del av symposiet «The Only Lasting Truth is Change» har Signe Lidén utviklet Omkrets – et instrument for lydopptak, skapt for å deles mellom kunstnere. I oktober–november vil instrumentet inngå i BEKs bibliotek av teknisk utstyr for utlån til kunstnere.

Ta kontakt på bek@bek.no om du vil låne opptaksinstrumentet til egne prosjekter!

Omkrets er en mikrofon som kan gjøre opptak både under og over vann på samme tid. Til forskjell fra de fleste mikrofoner, som tilstreber å oppta omgivelser uten selv å høres, er instrumentet farget av egenlyd og gjør opptak av seg selv i møte med vann, luft og lydene som opptrer der. Under symposiets hovedarrangement 20. november vil Lidén spille egne og andres opptak av instrumentet, og reflektere rundt erfaringene med deling og medeierskap av kunstnerisk virke. På bakgrunn av disse erfaringene, ønsker hun å diskutere hvordan et bibliotek for deling av metoder, instrumenter og dokumentasjon av prosesser kan bidra til langsiktighet for kunstneriske undersøkelser av sted.

Omkrets er en videreutvikling av instrumentet Field Mode, der en akustisk membran for opptak ble utviklet i samarbeid med Tilburg Textile Lab og var en del av Spatial Media Laboratories i regi av Sonic Acts.

Signe Lidén

Signe Lidéns kunstnerskap utforsker relasjoner mellom sted, sansing og tid. Gjennom lydopptak, instrumentbygging og samtaler tilnærmer hun seg sted som noe i konstant tilblivelse gjennom geologiske, biologiske og atmosfæriske prosesser, samt sosiale og økonomiske relasjoner. Hennes arbeider består av installasjon, performance og mer dokumentariske former som lyd-essay og arkiver.

Lidéns prosjekt The Tidal Sense bestod av en installasjon, lydessay og seminar under LIAF 2019. Samarbeidet Vertical Studies med Espen Sommer Eide lagde de stedsspesifikke performancene Acoustic Shadows og Boundary Reflections vist under Sonic Acts og Borealis (2017), og Altitude and History var bestillingsverk for The Dark Ecology project (2014-2016). Prosjektet The Cold Coast Archive (2010–12) er blitt presentert ved Center of PostNatural History (Pittsburgh, 2012), The Long Now Foundation (2012), Eastern Bloc (Montreal, 2016) og L´Atelier (Nantes, 2019). Hun har hatt lengre gjestekunstneropphold ved blant annet Oxford University og laget verk for Inversia Festival Murmansk, VOLT, Hordaland Kunstsenter, Kunsthall Oslo og nyMusikk. Lidén er initiativtaker til de kommende samarbeidsprosjektene Paviljong og Akademi for Rytmorfologi.