Future DiverCities

«Environment Built for Absence (…)» av Tivon Rice

"Den latente byen" på Bergen Kjøtt 12.11.2020 29.11.2020

Publisert


Environment Built for Absence (an unofficial/artificial sequel to J.G. Ballard’s «High Rise») (2018)
Tivon Rice
HD video, datagenerert tekst, 17:45 min.

I våre post-digitale liv; hvor ofte er vel ikke opplevelser av urbane landskap preget av teknologi? Når vi beveger oss gjennom en by for første gang, er inntrykkene våre allerede påvirket av Google Maps og kulturelle bilder av denne og andre byer. Dette gjør skillet mellom menneskelig- og maskinkognisjon uskarpt og uhyggelig. I denne videoen ser vi fotogrammetrisk dokumentasjon av den gradvise erosjonen av et modernistisk høyhus. Dette er koblet sammen med stemmen til et maskinlæringssystem som har lært seg de litterære verkene til forfatteren J.G. Ballard. Ut fra Ballards omfangsrike tekstproduksjon – over 1,5 millioner ord fra artikler, romaner og noveller – etterligner denne kunstige intelligensen vokabular, stil og tone i Ballards forfatterskap. Ordene utløses gjennom bilder fra videoen ved hjelp av datasyn. Ved å søke etter den poetiske, abstrakte og absurde naturen til disse systemene, spør Tivon Rice: Kan vi ved å observere en slik maskinpersepsjon tillate oss å reflektere over menneskets natur, kanskje til og med fra et ikke-antroposentrisk synspunkt?

Tivon Rice (f. 1978 i Oregon) er en billedkunstner som arbeider på tvers av visuell kultur og teknologi, basert i Den Haag (NL) og Seattle (US). Hans arbeid undersøker representasjon og kommunikasjon innenfor digital kultur gjennom prosjekter som tar i bruk både virkelige og virtuelle materialer,. Med sine filmer, installasjoner og historier generert fra kunstig intelligens, undersøker Rice hvordan digital kultur produserer bilder og slik bygger historier rundt både samfunn og våre fysiske omgivelser. Rice har en PhD i Digital Art and Experimental Media fra Universitetet i Washington, hadde et Fulbright stipend (Korea 2012) og er nå ansatt innenfor kunstnerisk forskning ved Delft University of Technology. Hans arbeider er blitt vist ved en rekke utstillinger i New York, Los Angeles, Seoul, Taipei, Amsterdam, London, Berlin og São Paulo.

Tivon Rices hjemmeside.

Den latente byen

Den latente byen viser kunstneriske produksjoner som tar for seg byens skjulte historier. Her møtes latent infrastruktur, skjulte historier, digital tilstedeværelse og spørsmål rundt makt og demokrati knyttet til dagens og fremtidens by. Alt sett gjennom et kunstnerisk perspektiv. Den latente byen er byen som venter, den som er i ferd med å folde seg ut, byen vi skaper i fellesskap. 

Noen av produksjonene er bestilt av og utviklet for BEK, mens andre vises på nytt eller blir presentert i nye formater. Et videoprogram vil vises gjennom hele utstillingsperioden, og det vil være et omfattende program av samtaler og performancer. Les mer om prosjektet og programmet her.