Utvikling

Entangled Formations av Anne Cecilie Lie

Utstillingen Numinous Beginnings på Lydgalleriet 28.11.2020 17.01.2021
Entangled Formations - Bergen Edition i appen Echoes (alltid tilgjengelig) 28.11.2020 17.01.2021

Publisert

Til gruppeutstillingen Numinous Beginnings på Lydgalleriet har Anne Cecilie Lie utarbeidet en ny versjon av den geolokative sted-sensitive lydvandringen Entangled Formations som ble opprinnelig laget for Praha Quadrennialen 2019. Den nye lydvandringen, situert på Nordnes i Bergen, fokuserer på fuglearter som kan kalle begge byer hjem. I en tid der det er vanskelig å reise, tilbyr Entangled Formation – Bergen Edition en auditiv reise mellom to steder som er viklet sammen gjennom fuglenes liv.

Entangled Formations (2019) fletter sammen historier og lyder fra fugler i Praha: lokale, migrerende og besøkende. Lytterens ruter blander seg med de sonifiserte gjennom den geolokative appen Echoes, og skaper en ikke-lineær fortelling om fortid, nåtid og fremtid.

Lydvandringen inkluderer blant annet omfattende feltopptak av fugler i Praha og intervjuer med ornitolog Petr Vorisek fra den tsjekkiske ornitologiske forening, gjort våren og sommeren 2019.

Lydverket oppfordrer oss til å lytte nøye til våre nærmeste omgivelser og hvem vi deler våre rom og krysser liv med.

Vi er alle en del av et sammenfiltret nettverk av forskjellige entiteter – en delikat, intrikat, enorm vev som inkluderer alle levende og ikke-levende ting. Lyd som et allestedsnærværende og fysisk, men også flyktig fenomen, er potent for å representere dette komplekse nettverket som omgir oss, men som vi ikke alltid ser eller tar hensyn til. GPS og internett er også allestedsnærværende fenomener, en fullstendig integrert del av økologien i vår postteknologiske tid. Signalene kan se ut som mønstre til nervetråder i kroppen, men også som ruter til trekkfugler.

For å oppleve lydvandringen kan du laste ned den gratis appen Echoes. Sørg for å gi appen tilgang til GPS-posisjonen din og slå på GPS på telefonen. Last ned eller strøm Entangled Formations – Bergen Edition. For å oppleve verket, må du være til stede på Nordnes. Hver sirkel i appen representerer lydsoner du kan gå inn i og lytte inn på, men du kan gå hvor du vil og så lenge du vil.

Utstillingen Numinous Beginnings på Lydgalleriet varer fra 28. november 2020 til 17. januar 2021. Lydverket Entangled Formations – Bergen Edition vil fortsette å være tilgjengelig i all overskuelig framtid.

Entangled Formations – Bergen Edition er utviklet på BEK.

Anne Cecilie Lie

Gjennom Anne Cecilie Lie (f. 1983) sitt arbeid utforsker hun hvordan å skape i vår nåværende geologiske æra foreslått som Antropocen, med dens tilhørende filosofiske og etiske spørsmål, samt for mulige fremtider. Hun påpeker blindsoner i sosiale og bygde strukturer og foreslår nye alternativer for sameksistens til det menneskelige-eksepsjonelle/sentriske. Stedsspesifisitet og kryssbestøvning er iboende for hennes arbeid, inspirert av Donna Haraways teorier om tentakulær tenking, basert på feministiske, postkoloniale, vitenskapelige og fabulerende tilnærminger til samarbeid med mennesker og ikke-mennesker. Lie innehar en master i scenografi ved Akademi for Scenekunst og en bachelor i kunst fra Kunstakademiet i Trondheim.

Anne Cecilie Lies hjemmeside.