Events

Operasjon Almenrausch

Kulturhuset Banken, Lillehammer,Meteor 2009, Logen teater 25.09.2009 20.0026.09.2009 14.00

Published

Med Operasjon Almenrausch har Tore Vagn Lid skapt glimrende dokumentarteater – dristig, ærgjerrig og tankevekkende.

IdaLou Larsen, www.idalou.no

Tore Vagn Lid har kalt Operasjon Almenrausch ”en audiovisuell høring” fordi det er musikkteater slik han har utviklet sin form; ”det visuelle hørespillet” vi kjenner fra flere av hans produksjoner. Men Operasjon Almenrausch er også dokumentarteater i ”gammeldags forstand”. Det dokumentariske blandes ikke med fiksjonen slik mange velger å gjøre i dag, snarere er dokumentarformen her så ”tung”, at produksjonen gjør krav på å leses som et dokument som argumenterer ut i offentligheten, og tas alvorlig. Det er derfor det visuelle hørespillet denne gangen har blitt til ”en audiovisuell høring”.

Manus/audiovisuelt konsept er utviklet av regissør Tore Vagn Lid og basert på et bredt forskningsmateriale fra historiker prof. Torgrim Titlestad, som også har stilt familien Titlestads private arkiv til disposisjon for prosjektet. Tysk etteretnings korrespondanse fra Norge under 2. verdenskrig, nå publisert som Meldungen auss Norwegen, samt annet tysk og norsk arkivmateriale (bla. fra NRK) dokumenterer det historiske bakteppet generelt og Operasjon Almenrausch spesielt.

Måten det er arbeidet med musikk i produksjonen tar utgangspunkt i ordet Almenrausch, som kan bety fjellblomst, men også det romantiske fjellets vellyd. Komponistene som benyttes er Hanns Eissler, Dimitriv Sjostakovitsj, samt verker av Sinding, Sæverud og R. De Visé. Spenningsforholdet mellom Sjostakovitsj og Eissler ”overføres til det norske materialet, og brukes til å vise spenningsforholdet mellom ”den offisielle fortellingen om norsk motstandskamp, ”gutta på skauen”, og den historien vi forteller; den fortiede historien om kommunistenes motstandskamp.

Materialet er knyttet til Bergen, og speiles hele veien mot en europeisk samtid. Rammehistorien er Samuel Titlestads, fra han i 1940 er med på å bygge opp en motstandsbevegelse rundt Peder Furubotn i Bergen, via kampene i Oslo og Bergen, til fortielse og fornedrelse i det sosialdemokratiske Etterkrigs-Norge. Samuel Titlestad var fungerende leder for Arbeidernes Ungdomsfylking i Hordaland og Sogn og Fjordane ved krigens utbrudd. Han deltok i kamper i Bergen, ved Evanger og Vaksdal. I Bergen organiserte han mostandsarbeid, spesielt gjennom AUF og Hordaland Musikklag. Da Stein-organisasjonen i Bergen ble rullet opp bragte Titlestads folk flere Stein-folk i sikkerhet. Titlestads organisasjon ble bygget opp i samforstand med lederen for arbeiderpartiet i Bergen, Nils Langhelle, og med NKP-topp Peder Furubotn. Titlestad ble Furubotns nestkommanderende, med særlig ansvar for illegalt politisk arbeid og sikkerhet, og fra 1942 flyttet sentralledelsen rundt i den sør-norske fjellheimen mellom 12 ulike leire, til de altså ble tatt i Øystre Slidre under ”Operasjon Almenrausch i 1944. Titlestad meldte seg inn i NKP i 1945, ble kastet ut i 1949, men fikk i 1958 igjen sitt medlemsskap i Arbeidetpartiet. Samuel Titlestad er ikke nevnt i ”Norges krig” fra 1949, eller i Norsk Krigsleksikon fra 1995. I 1995 under fredsjubileet satt Samuel Titlestad hjemme i leiligheten på Landås og var ikke invitert.

Rommet er organisert som en installasjon (vi sitter på kasser midt på gulvet midt i alt som skjer), i et sterkt frontalt rom med fokus på en stor skjerm som viser historieke klipp osv. Det har vært vår ide at dette sentralperspektivet, (den offisielle historien) så å si løses opp i løpet av forestillingen.

Foto: Agder Teater

Tore Vagn Lid

Instruktør og opphavsmann Tore Vagn Lid arbeider i krysningspunktet mellom teater og musikk. Vi kjenner han best som regissør og kunstnerisk leder for Transiteatret Bergen og blant annet for forestillingene Maktens Anatomi og Die Massnahme.«Operasjon Almenrausch» er hedret med Hedda-prisen 2009 for «Årets begivenhet». For dette stykket er regissør Tore Vagn Lid også en av tre nominerte kandidater til årets Ibsenpris som deles ut i september.

—-

Operasjon Almenrausch er et samarbeidsprosjekt mellom Tore Vagn Lid, Vest-Agder fylkeskommune v/ Sidsel Graffer, Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester, Operas Sør, Stiftelsen Arkivet og Stiftelsen Neveragain. Produksjonen er støttet av Den kulturelle skolesekken og Norsk Kulturråd.