Events

Lydlandskap at Visningsrommet USF

Visningsrommet USF,Visningsrommet USF 28.09.2014 18.0028.09.2014 21.00

Published

I prosjektet ”Lydlandskap” går jeg ett skritt videre og utforsker mulighetene for å behandle lyden fra enkle instrumenter og la denne komme til uttrykk i ulike høyttalere og lyskilder montert i en vegg. Instrumenter, høyttalere, brytere, knotter og lyskilder integreres i et visuelt uttrykk slik at lyd og bilde skal fungere sammen. Konkrete ting som for eksempel en spilledåse eller en dreieskive fra en gammel telefon blir visuelt bundet sammen av abstrakte former og figurer og skal sammen danne et ”landskap”. Videre ønsker jeg at tilskuer/tilhører aktivt skal delta ved å sveive, skru og ”spille” på de forskjellige elementene i veggen.

Hensikten er ikke å lage en bevegelig vegg der publikums handling kommer til uttrykk i en eller annen mekanisk reaksjon, men heller at publikums Aksjon skal være mekanisk, og at Reaksjonen skal være digitalisert lyd.
I ”Lydlandskap” skal publikum oppleve en direkte sammenheng mellom handling og reaksjon.

Lydlandskap is supported by Bergen kommune, and BEK has contributed with project room, exchange, know-how, equipment and funding.