Events

Borealis-event at IKEA

The old IKEA store in Åsane, Bergen 28.04.2012 15.0028.04.2012 20.00

Published

Stenging av gamle IKEA Åsane med lyd og lys

Kunstnerne Trond Lossius og Anna Wignell bidrar til markeringen med ”Pieces of bits while disassembling (for IKEA)”, en felles lyd- og lysinstallasjon plassert i øverste etasje av gamle IKEA Åsane. Utenfor restauranten vil Roar Slettelands ”Eske med platespiller” snurre ABBAs LP «Arrival» fra 1975 i skiftende – men alltid feil – tempo, fra kl. 15:00 og ut over ettermiddagen. Det vil også være ulike Fluxus flash performancer – nyskapende, humoristiske performance-stykker fra Fluxus-perioden på 1960-tallet som inneholder bruk av kremkaker, bobler og gummihansker – rundt om i butikken. Kl. 19:00 vil det være en mottakelse hvor publikum får en sjanse til å møte kunstnerne Lossius og Wignell.

Modularitet er bruk av standardiserte elementer som kan kombineres på ulike måter. Dette er utbredt innenfor så forskjellige områder som teknologi, programmering, kunst, design, arkitektur og varetransport. Modularitet er dermed også knyttet til prosesser som standardisering og globalisering. Lossius og Wignells installasjon undersøker generelle ideer om modularitet, og særlig konvensjoner og standarder i interiørdesign og arkitektur (for eksempel kjøkkenløsninger) som i stor grad har blitt definert av IKEA.

Trond Lossius er en lyd- og installasjonskunstner som bor i Bergen, Norge. Hans undersøkelser av lyden i rommet er relatert til kunst og musikk, samt forskning og programutvikling. Han har samarbeidet med andre kunstnere i et stort antall tverrfaglige prosjekter, særlig lydinstallasjoner og arbeid for scene, og hans verk har blitt presentert i Norge og utlandet. Med Verdensteatret vant han New York Dance and Performance Awards a.k.a. The Bessies 2005-2006 i kategorien Installation & New Media. Han ble uteksaminert med en mastergrad i geofysikk, han har studert musikk og komposisjon ved Griegakademiet, og var stipendiat i kunst ved Kunsthøgskolen i Bergen 2003-07. Trond Lossius er forskning- og utviklingskoordinator ved BEK, bidrar til utvikling av programvaren Jamoma og er gjesteforsker ved Universitetet i Oslo. Mer informasjon: http://www.trondlossius.no

Anna Wignell er en svensk billedkunstner, basert i Stockholm/Gøteborg/Berlin. Hun arbeider med installasjon og arbeidet omfavner en rekke medier som video, tekst, lys, osv. Spørsmål om refleksivitet resonerer i hennes arbeid som utforskning av de iboende maktstrukturer og tekniske prosesser i media som er presentert i hennes verk. Anna Wignell har stilt ut på Bonniers Konsthall i Stockholm (2009), InterAccess Electronic Media Arts Center i Toronto (2010), Skånes Konstförening i Malmö (2011), Infernoesque i Berlin (2011). Konstnärshuset i Stockholm (2012, blant annet). Wignell har mastergrad i Fine Arts fra The Royal Institute of Art, Stockholm (2006). Utstillingen på IKEA Åsane er hennes første utstilling i Norge. Mer informasjon: http://www.annawignell.com/

Roar Sletteland er aktivist i den samtidsmusikalske undergrunnen i Bergen. ”Eske med platespiller” ble laget for å generere musikalsk materiale til Torstein Aagaard-Nilsens musikkstykke «Random Grumble» som Ny Musikk Bergen bestilte i 2010. Den består av en modifisert platespiller som spiller brokker av musikk i skiftende – men alltid feil – tempo. Hver gjennomspilling varer i ti minutter, men det vi hører er forskjellig fra gang til gang ettersom stiften flytter seg vilkårlig rundt på platen. Noen ganger gjenkjenner vi den opprinnelige musikken, andre ganger er den redusert til abstrakte klanger og støy.

Fluxus flash performance. Fluxus stammer fra et internasjonalt nettverk av kunstnere, komponister og designere, kjent for sin blanding av medier og disipliner på 1960-tallet, hvor stykkene er enkle og humoristiske – som her med bruk av kremkaker, bobler og gummihansker. Flash performance indikerer at dette er korte hendelser.

”Choice 1” av Robert Bozzi slik den ble fremført på Borealis i 2009.

Fluxus performancene finner sted på følgende tidspunkt:

15.00: Ivar Vogt, ”Choice 1” av Robert Bozzi

15.30:
Andreas Misund Berntsen, ”Piece for Winds” av Joe Jones
Andreas Misund Berntsen & Alwynne Pritchard, “Rainbow No. 1 for Orchestra” av Ay-O

16.00: Luise Langenhan, ”In Memorium George Maciunas #1” av Robert Bozzi

16.30:
Andreas Misund Berntsen, ”Piece for Winds” av Joe Jones
Andreas Misund Berntsen & Alwynne Pritchard, “Rainbow No. 1 for Orchestra” av Ay-O

17.00: Ivar Vogt, ”Choice 1” av Robert Bozzi

17.30: Roar Sletteland, ”White Tooth Workshop” av Ken Friedman

18.00:
Andreas Misund Berntsen, ”Piece for Winds” av Joe Jones
Andreas Misund Berntsen & Alwynne Pritchard, “Rainbow No. 1 for Orchestra” av Ay-O

18.30: Luise Langenhan, ”Choice 1” av Robert Bozzi

19.00: Thorolf Thuestad & Alwynne Pritchard, ”Dressing” av Willem de Ridder

Dette arrangementet er i samarbeid med IKEA Åsane og er støttet av Norden Kulturkontakt Nord, Bergen kommune, Norsk kulturråd og BEK.