Arrangement

Det ekkofrie kammer

Only Connect Destival of Sound, SEAS speaker factory*, Ryggeveien 96 Moss 06.06.2015 11.0006.06.2015 16.00

Publisert

ONLY CONNECT FESTIVAL OF SOUND 2015:

LØRDAG 6. JUNI
SEAS høyttalerfabrikk, Ryggeveien 96 Moss
KL. 11:00 (avreise fra Oslo Plaza/Sonja Henies plass, Oslo)

Kr 100. Begrenset med plasser. Bindende påmelding. For påmelding og reiseinfo, kontakt nymusikk@nymusikk.no, innen 5. juni kl. 18:00. Det er også mulig å kjøre til SEAS selv.
Kjøp festivalpass, kr 550/450 (ordinær/medlem)

FESTIVALPROGRAM

nyMusikk inviterer deg med på en lydekskursjon til high-end høyttalerfabrikken SEAS i Moss. Vi starter med felles busstur fra Oslo som inkluderer et kunstnerisk foredrag om lyd med den britiske musikeren, forfatteren og kritikeren David Toop.

SEAS får du en sjelden mulighet til å oppleve et ekkofritt kammer – et isolert miljø som fungerer som et rom for akustisk forskning. I kammeret får vi oppleve lydinstallasjonen Lontano av lydkunstner og komponist Trond Lossius, som består av en serie feltopptak med surround-lyd (Ambisonics).

I fabrikkhallen demonstrerer vokalist og komponist Stine Janvin Motland et nytt måle- og musikkinstrument som registrerer og regenererer kroppens frekvenser. Du inviteres til å få din egen kroppsresonans målt og oversatt til lyd.

Det blir også omvisning på fabrikken med daglig leder Olav Mellum Arntzen.

Video: Karoline Finnema.

Ekkofrie rom er konstruert slik at alle lydbølger absorberes. Alle overflater i kammeret er dekket med dype pyramider av lyabsorberende materiale, og rommet er også isolert fra eksterne lydkilder. Dette gjør ekkofrie rom til noen av de stilleste stedene som finnes på jorden.

Arkitekturen og den intense stillheten med fravær av refleksjoner og romklang gjør at rommet kan oppleves som klaustrofobt og beklemmende.

Akustisk oppfører derimot rommet seg som om det var et uendelig stort og åpent uterom. Ekkofrie rom brukes i forskning innen musikk, audiologi, psykoakustikk og akusikk. Den vitenskaplige forståelsen av hvordan vi lokaliserer lyd i rom er for en stor del opparbeidet gjennom forsøk i ekkofrie rom.

Det ekkofrie rommet har også betydning for nyere kunstpraksis. John Cage sin opplevelse av det ekkofrie rommet ved Harvard University endret hans forståelse av stillhet, støy og musikk. Robert Irwin og James Turell oppholdt seg i lange perioder i totalt mørke i et ekkofrtt rom, og erfaringene fikk stor betydning for hvordan de senere har arbeidet med persepsjon. (Tekst av Trond Lossius)

Lontano er en installasjon og begivenhet i et ekkofritt rom. Arbeidet tematiserer det ekkofrie rommet som en arena for forskning, og retter oppmerksomheten mot hørselen og særlig de romlige aspektene ved hvordan vi hører våre omgivelser, lyttingens fenomenologi, de rike lydlandskapene som omgir oss, og hvordan lyd gir oss opplevelsen av å være i, og være omsluttet av, verden omkring oss.

Prosjektet oppleves i små grupper på fire personer som går inn i rommet sammen med kunstneren. De får først oppleve rommet i seg selv. Deretter setter de seg i midten av rommet, og får lytte til et utvalg feltopptak gjort i surround (Ambisonic). Situasjonen er åpen, og gruppen kan velge å lytte i stillhet eller samtale underveis om opplevelsen av rommet, tankene og minnene som lydopptakene inviterer til, eller andre emner som kommer opp.

Trond Lossius arbeider med lyd og installasjoner. Han benytter flerkanal omsluttende lyd som et immaterielt og temporært skulpturelt medium i arbeider som undersøker forhold mellom lyd, sted og rom. Lossius er tilknyttet BEK Bergen senter for elektronisk kunst hvor han koordinerer arbeidet med forskning og utvikling.