Arrangement

Den elektroniske musikkens historie

Griegakademiet,Griegakademiet,Griegakademiet,Griegakademiet 01.10.2009 11.1501.10.2009 13.00

Publisert

Diskusjonen knyttet til drøfting av følgende hovedtemaer:

  • Tidlige elektroniske musikkinstrumenter
  • Lydfesting, manipulering og distribuering av lyd
  • Hva er lyd og musikk? Hva vil det si å lytte?
  • Digitalisering av det musikalske materialet
  • Musikalske praksiser i endring

Det vil bli gitt en rekke lytteeksempler underveis.

Forelesningen blir på rom 206 på Griegakademiet.