Utvikling

Blind Spot – Staring down the void

Akademi for scenekunst, Høgskolen i Østfold 01.08.2016 31.07.2019 16.00

Publisert

Det kunstneriske forskningsprosjektet Blind Spot undersøker den blinde flekken som et sensorisk fenomen i sentrum av all materiell kunnskap. Prosjektet undersøker konsekvensene av blindpunktet for kunstnere som arbeider med visuelle og performative uttrykk, og som er opptatt av hvordan persepsjon forholder seg til  individet og samfunnets erfaring.

Begrepet «den blinde flekken» stammer fra medisinsk forskning på øyets optikk. «Det naturlige blindpunktet skyldes mangel på reseptorer i øyets netthinne der synsnerven forlater øyet. Blindhet er fravær av å se. Blindhet kan oppleves som mørke, eller helt annerledes kan det oppleves som intet. Når lyset plutselig slås av, oppleves mørke (og svart er en farge), mens intet er fravær av visuell stimuli, f.eks. i forhold til hvordan man ikke ser verden bak seg» (Gregory & Cavanagh, 2011, Scholarpedia, 6(10):9618). Begrepet brukes også i fotografering, hvor det beskriver kameraets nodepunkt ved panorama-fotografering.

Foruten den tekniske betydningen er blindpunktet også en metafor for en rekke koblinger mellom det synlige og usynlige, det faste og det flytende. Blindpunktet er det som er til stede og i sentrum på urovekkende måter, men som likevel forblir usett og ubeskrevet. Prosjektet tar utgangspunkt i blindepunktet sitt kunstneriske potensiale og dets diffuse omgivelser.

Den kunstneriske forskningen foregår mellom 2016 og 2019, organisert som arbeidsgrupper, gjesteopphold og seminarer. Blindpunktet aktiveres i performative kunstneriske prosesser som leder frem til tre produksjoner: En scenisk produksjon som skal turnere nasjonalt og internasjonalt, en utstilling som vil bli presentert nasjonalt og internasjonalt, og en publikasjon som reflekterer over kunstneriske og akademiske prosesser. Publikasjonen blir samtidig en samling og kildebok med et rikt og variert utvalg av kunstnerisk materiale om emnet. Den kunstneriske forskningen og produksjonen ledsages av parallelle undersøkelser av emnet innen tilstøtende akademiske felt som kunstvitenskap, mediearkeologi, historie, sosiologi, teknologi, litteratur og filosofi.

Forskningsprosjektet ledes av professor Karen Kipphoff ved Akademi for scenekunst, Høgskolen i Østfold, i samarbeid med kunstnerne Marcio Carvalho, Farid Fairuz, Ingvild Holm, Trond Lossius, Carole Nadeau, Nik Haffner, Cecilie Ullerup Schmidt, Craig Wells og Tolga Balci, samt flere samarbeidende institusjoner: BEK – Bergen senter for elektronisk kunst, BIT Teatergarasjen, Teknisk Museum, Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz – Universität der Künste Berlin, TRANZIT FOUNDATION Bucharest og andre.

Prosjektet er finansiert av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Kamera Lucida-tegninger av Karen Kipphoff.