Felttur til Svalbard med Fell, Treanor og von Hausswolff

Svalbard 03.06.2024 12.06.2024

Publisert

BEK har invitert Carl Michael von Hausswolff, Mark Fell og Rian Treanor på en to ukers felttur til Longyearbyen og Pyramiden på Svalbard, hvor de gjør research, samler og analyserer materiale fra bosetningene, industriene og forskningsstasjonene som er plassert midt i det rå, arktiske landskapet, som også spiller en viktig rolle i ulike geopolitiske og geostrategiske planer.  

Et av de sentrale spørsmålene bak BEKs teoretiske og praktiske forskning er hvordan vi forholder oss til landskapet og kontekstene rundt oss i vår praksis, og hvordan metodologiene og verktøyene vi bruker former disse forholdene. I juni 2024 utforsket BEK dette spørsmålet med de inviterte kunstnerne i løpet av en to ukers felttur på Svalbard, der vi gjorde undersøkelser rundt bosetningene, de forlatte industriene og de avanserte forskningsstasjonene.

I løpet av oppholdet samlet kunstnerne materialer gjennom lydopptak, filming, og ved intervju med de fastboende og de lokale organisasjonene; fra Artica Svalbard og Svalbard Museum til Longyearbyen lokalstyre og LPO Arkitekter; fra det gamle energiverket Fossil til EISCAT Svalbard radar; og fra fjelltoppene rundt Longyearbyen til isbreer og daler i Billefjorden. 

CM von Hausswolff fokuserte på feltopptak i forlatte kullgruver og bygninger, med ulike typer mikrofoner, for å analysere opptakene for EVP-resultater (Electronic Voice Phenomena). Gjennom en rekke intervjuer og møter gransket han det politiske systemet og historien til Svalbard, for å utvikle en ny utgave av sitt konseptuelle kunstprosjekt Elgaland–Vargaland, som analyserer og kritiserer ideene og mekanismene bak konseptet med en nasjonalstat.

Mark Fell og Rian Treanor er interesserte i å samle perspektiver fra psykogeografi, land art, lydbaserte praksiser, prosedurale systemer i performance og samtidsfilosofi. Under arbeidsoppholdet tilnærmet de seg den lokale konteksten med spesifikt fokus på det følgende: forholdet mellom tid, lyd og landskap; mønstrene som eksisterer mellom en selv og landskapet; implikasjonene av disse mønstrenes konsekvenser i tråd med miljømessige, bærekraftige og ansvarlige praksiser. 

Carl Michael von Hausswolff bor og jobber i Stockholm. Siden slutten av 70-tallet har von Hausswolff jobbet som komponist med opptaksteknologi som hovedinstrument og som billedkunstner ved bruk av lysprojeksjoner, film/video og fotografi, samt andre medier. Hans interesser spenner fra sosiale miljøspørsmål og politikk til supra/sub-virkelighet. Han har stilt ut på DOCUMENTA (Kassel), biennalene i Venezia, Moskva, Liverpool, Istanbul, Sarajevo etc, og i København, Stockholm, Nicosia, Kaliningrad, Tokyo, London, New York, Philadelphia og mange flere. Musikken hans har blitt spilt på festivaler som Sonar (Barcelona), CTM (Berlin), L’audible (Paris), el niche Aural (Mexico City), MUTEK (Montreal), etc., og gitt ut verk på plate av plateselskaper som RasterNoton (Berlin), Touch (London), Laton (Wien), iDeal (Göteborg) og MonoType (Warszawa).

Mark Fell er en tverrdisiplinær kunstner med base i Rotherham (Storbritannia), anerkjent som en av de mest innflytelsesrike elektroniske kunstnere i verden. Praksisen hans trekker veksler på elektronisk musikk, subkulturer, eksperimentell film, samtidsfilosofi og radikal politikk. Fell har hatt en betydelig produksjon gjennom de siste 30 årene – fra tidlige elektroniske lydverk og innspillinger til installasjon, kritikk, kuratoriske prosjekter, utdanningssystemer og koreografiske forestillinger. Hans nylige arbeider, som peker til hellige geometrier og programmeringsstrukturer, understreker Fells særlige interesse for ikke-lineære systemer og strukturer – og de komplekse måtene vi forholder oss til disse strukturene og systemene på. 

Rian Treanor arbeider i krysningspunktet mellom klubbkultur, eksperimentell kunst og datamaskinmusikk. Han skaper en fascinerende verden av musikk, komponert av fragmenterte og sammenførte elementer. Etter en serie EP-er på The Death of Rave & Warp underlabel Arcola, har hans siste LP-er «ATAXIA» og «File Under UK Metaplasm» for Planet Mu i 2020 etablert ham som en både forstyrrende og essensiell ny stemme i britisk undergrunnsklubbmusikk. Ved å bruke programmeringsspråket Max/MSP, spesiallager han programvare for å utforske utvidede rytmiske teknikker og algoritmiske prosesser. Han bygger innretninger som gjør det mulig å skape spontane mønstre innenfor ulike typer samarbeid, workshoper, liveperformance og installasjoner. 

Arbeidsoppholdet er del av New Perspectives for Action, et prosjekt av Re-Imagine Europe, delfinansiert av Den europeiske union. 

Foto: BEK