Kunngjøring

BEK i nytt prosjekt med Re-Imagine Europe

BEK, C. Sundts gate 55 01.02.2023

Publisert

BEK har gleden av å være partner i Re-Imagine Europe, som samler 14 europeiske kunstorganisasjoner. Nå har samarbeidet fått støtte fra Creative Europe-programmet til prosjektet New Perspectives for Action, med oppstart i februar 2023. 

New Perspectives for Action er et fireårig transnasjonalt prosjekt for samskaping og formidling i regi av Re-Imagine Europe, og bygger på resultatene fra det forrige prosjektet til Re-Imagine Europe (2017–2021). Gjennom kunstneriske praksiser vil New Perspectives for Action myndiggjøre unge europeere og gjøre dem bedre i stand til å håndtere samfunnsendringene som følger av raske klimaendringer. Prosjektet responderer på behovene til kunstnere, organisasjoner og publikum for å nå dette målet.

Re-Imagine Europe er et samarbeid mellom Paradiso og Sonic Acts (Nederland), Elevate Festival (Østerrike), INA GRM (Frankrike), A4 (Slovakia), Borealis (Norge), KONTEJNER (Kroatia), BEK (Norge), Rupert (Litauen), Disruption Network Lab (Tyskland), Semibreve (Portugal), Parco d’Arte Vivente (Italia), Kontrapunkt (Nord-Makedonia) og Ràdio Web MACBA (Spania).

New Perspectives for Action får støtte fra EU.

Nettside: https://re-imagine-europe.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/reimagineeurope/
Facebook: https://www.facebook.com/reimagineeurope/

Foto: Radiant Live av HC Gilje, Paradiso Amsterdam. Bestillingsverk for Sonic Acts som del av Re-Imagine Europe. Fotograf: George Knegtel.