Arrangement

BEK Åpningsuke 2022: around which dissonant satellites cluster + Equalize all media!

BEK, C. Sundts gate 55, 9. etasje 20.02.2022 16.00

Publisert

BEK inviterer til boklansering av around which dissonant satellites cluster: 20 år med Bergen senter for elektronisk kunst, og videopremiere på Equalize all media! Narratives from the interdisciplinary art scene in Norway 1999-2003.

Søndag 20. februar
16.00
BEK, C. Sundts gate 55, 9. etasje
Gratis og åpent for alle – ingen registrering nødvendig! 

Vi byr på et uformelt varmt måltid som del av arrangementet.

Boklansering

around which dissonant satellites cluster: 20 år med Bergen senter for elektronisk kunst

På 20 år har teknologiutviklingen gått rasende fort, og vårt forhold til teknologi har endret seg dramatisk. Da BEK – Bergen senter for elektronisk kunst – ble grunnlagt i 2000, gikk behovet for digital kommunikasjon over internett og kunstnerisk eksperimentering med ny teknologi opp i en større enhet. Denne boka undersøker BEKs utvikling som lokalt forankret ressurssenter for kunst og ny teknologi i kontakt med det internasjonale kunstfeltet. Historien er langt fra ensporet, og nysgjerrighet, raushet og ambisjoner er noe av det som binder sammen de mange tverrestetiske, store og små, begivenhetene i BEKs historie.

Redaktør Vilde Salhus Røed og Dušan Barok, som har skrevet det sentrale essayet i boka, møtes i samtale på lanseringen. Kritiker Grethe Melby er moderator for samtalen.

Boka består av et essay og presentasjon av fire bestillingsverk. Essayet The Extensions of Many: 20+ år med Bergen senter for elektronisk kunst er skrevet av forsker og kunstner Dušan Barok, som i tillegg til å dykke ned i en mengde publikasjoner, artikler og nettsider, har intervjuet mange av de personene som har vært sentrale for BEK. Gjennom deres anekdoter, betraktninger og refleksjoner, blir en mangfoldig og flerstemmig institusjonshistorie fortalt. De fire bestillingsverkene er laget av kunstnerne Hanan Benammar og Maren Dagny Juell og forfatterne Marit Eikemo og Thure Erik Lund, og berører problemstillinger knyttet til kunst og teknologi i dagens samfunn med de siste 20 årene som klangbunn: Sosiale mediers innvirkning i livene våre, digitale enheter som forlengelse av kroppen, drømmen om kunstig intelligens og overvåkning, teknologisk suverenitet og migrasjon. Boka er designet av Vera Gomes, og Vilde Salhus Røed er redaktør.

Videopremiere

Equalize all media! Narratives from the interdisciplinary art scene in Norway 1999-2003
av Marieke Verbiesen

I lys av tjueårsjubileet for Bergen senter for elektronisk kunst i 2020 gir videoen et tilbakeblikk på de nyskapende strømningene i de første årene til BEK – gjennom prosjekter som ble initiert og formet av kunstnere med interesse for nye teknologier, og som brukte samarbeid som kunstnerisk metode. Internettets fødsel og de mange mulighetene det åpnet for bidro i stor grad til nysgjerrighet og nyskaping i kunst og teknologi. Videoen setter søkelys på et utvalg nøkkelprosjekter og intervjuer med kunstnere som delte interessen for å utvikle kreative uttrykk helt i front for denne teknologien mellom 1999 og 2003.

Gjennom nyrestaurert arkivmateriale, tilbakeblikk og intervjuer med sentrale aktører fra blant annet BEK, Motherboard og Verdensteatret, får vi et mangefasettert og flerstemt innblikk i en DIY-kultur med kunstnere som kastet seg over nye verktøy og formater på en tid da internett fortsatt var for de spesielt interesserte. 

Marieke Verbiesen er til stede på videopremieren.

Tilbake til fullt program for BEK åpningsuke 2022

Bilder: bokdesign for around which dissonant satellites cluster av Vera Gomes, stillbilde fra Equalize all media! av Marieke Verbiesen.