Arrangement

At Home in Europe

BEK 01.10.2006 00.0030.09.2007 00.00

Publisert

Prosjektet har bestått av residency-program, et utstillingsprogram og publikasjon. Prosjektledelsen har lagt hos ISIS Arts i Newcastle som lenge har arbeidet med spørsmål knyttet til kultur og identitet, og prosjektet har vært støttet av EUs rammeprogram for kultur.

Gjestekunstner

Basert på mottatte søknader ble den latviske animasjonskunstneren Kriss Salmanis ble valgt ut som gjestekunstner i Bergen. Han var i Bergen i tre måneder april-juni 2007, og oppholdet skjedde i samarbeid med Hordaland kunstsenter og benyttet deres leilighet og atelier. I denne tiden produserte Kriss Salmanis Shower, en animert kortfilm. Filmen viser en tom dusj hvor en usynlig person kaster svarte skygger på veggene. Etter hvert som personen vasker seg selv, blir skyggen gradvis borte. Filmen er resultat av en arbeidskrevende prosess hvor kunstneren først malte seg svart og så dusjet fargen av mens han filmet seg selv. Bildene fra filmen ble deretter projisert tilbake i dusjen og projeksjonen på veggen av hans egen kontur malt svart og avfotografert. Prosessen ble gjentatt bilde for bilde. Det ferdige resultatet berører spørsmål om identitet på en poetisk og indirekte måte, med klare referanser til en lang tradisjon hvor skygger symboliserer representasjoner og identitet, med Platos huleligning og myter om dobbeltgjengere som eksempler.

I løpet av gjesteoppholdet holdt Kriss Salmanis en selvpresentasjon og en workhsop med innføring i arbeid med annimasjonsfilm. Workhsopen ble arrangert i samarbeid med Medieverkstedet, og flere av arbeidene ble senere vist på Samtidsvideomønstring på Kunst i Badet.

Videoscreening i Big M

Med utgangspunkt i innsendte arbeider etter en internasjonal invitasjon ble 16 arbeider av 15 kunstnere fra 10 land valgt ut til et videoscreening-program, bl.a. Screensaver av Christian Bermudez (NO/CR) og Linda and Jordani av Linda Saveholt (NO/SE). Programmet ble presentert i The Big M, en portabel oppblåsbar struktur eid av ISIS Arts. En touch||screen gjorde at publikum selv kunne velge hvilke arbeider de ville se. Interfacet ble utviklet av den tyske mediekunstneren og programmereren Malte Steiner på oppdrag fra BEK, og BEK Media Player er nå tilgjengelig som fri programvare.

Videoscreening-programmet har blitt presentert i Sofia, Stockholm, Bergen, Riga, Newcastle upon Tyne og Berwick upon Tweed. I Bergen ble videoprogrammet i Big M presentert på Festplassen 29. juni til 2. juli. Vi var svært heldig med været i perioden, og hadde i løpet av fire dager ca. 4000 tilskuere, og fikk overveiende svært positive reaksjoner. Prosjektet fikk pressedekning i BT, BA og på radio på NRK P2 og NRK Hordaland. Åpningen ble feiret med grillfest på balkongen på BEK.

Publikasjon

At Home in Europe resulterte også i en rikt illustrert fire-språklig publikasjon med tekster om prosjektet generelt, biografi, artist statements og tekst om arbeidene for hver av gjestekunstnerne, samt presentasjon av video-screening-programmet. Karen Kipphoff, professor ved Kunsthøgskolen i Bergen, skrev teksten om Kriss Salmanis. Oversettelser av tekster til og fra norsk ble gjort av Agnes Nedregard, Roar Sletteland og Trond Lossius.

BEKs deltagelse i prosjektet har vært støttet av EU, Norsk kulturråd og Bergen kommune.