Utvikling

Arbeidsresidency: Siri Ingul, Kristian Berg-Jåtten og Arthur Hureau

BEK 04.03.2019 12.03.2019

Publisert

I perioden 4. – 12. mars er Siri Ingul, Kristian Berg-Jåtten og Arthur Hureau i BEKs lydstudio for å utvikle en auditiv fortolkning av teksten Lenis plassar av Øivind Rimbereid. Lyd-topografien de jobber frem skal fremføres live, og blir et tverrkunstnerisk møte mellom norsk samtidslyrikk og fransk elektronisk musikk. 

Fortellerstemmen i Lenis plassar er en 42 år gammel arbeidsledig mann fra Stavanger som leter etter sin gravide kjæreste. Gjennom bruddstykker av dialog og fortelling følger vi jeg-personens til tider noe forvirrede fremdrift fra rom til rom, plass til plass. Teksten er fylt av industrielle, elektriske og digitale referanser som står i kontrast til det andre hovedelementet – et kor av stemmer fra naturen, hovedsakelig blomster. Blomstene følger hovedfiguren allestedsnærværende, og kommenterer som et gresk kor alle ting som skjer. 

Til teksten skal det komponeres et musikalsk landskap som til tider vil være «samstemt» med og ha en utdypende funksjon, mens den andre ganger vil stå i kontrast til teksten. Lydlandskapet komponeres i hovedsak av lydopptak hvor det spesielt har vært et mål å fange rom-lyd, og spesielt forskjøvet rom-lyd. Særlig sensitivt opptaksutstyr benyttes for å innhente rom-lyder utenfor det konkrete rommet utstyret befinner seg i. På denne måten undersøker lyden fortellerens romlige forvirring. 

Ved å benytte fortellerstemme med Stavanger-dialekt, kobles stemme og landskap sammen. Stemmen blir et anker for lytteren gjennom de til tider store og eller uventede sprangene fortellingen gjør. De kontrasterende elementene av natur og andre stemmer som jeg-personen møter vil i større grad fremheve de formmessige og litterære aspektene ved teksten. 

Prosjektet blir til i samarbeid med NLA Høgskolen, og er støttet av BEK. Takk til Den Nasjonale Scene.

Det vil bli satt opp fremføringer på BEK og Hovedbiblioteket i Bergen i løpet av våren, i tillegg skal utdrag fremføres på Prøverommet 18. mars 2019.

Foto: Michaela Gettwert


Om Siri Ingul

Siri er utdannet skuespiller fra Bergen teaterskole og Drama Studio London. Hun har også studert teatervitenskap fra Universitetet i Oslo, og er ansatt som førstamanuensis i drama og teater ved NLA Høgskolen. Siri har tatt initiativ til Lenis plassar som del av sitt kunstneriske utviklingsarbeid ved NLA. 

Om Kristian Berg-Jåtten

Kristian er skuespiller med utdannelse fra The New York Conservatory for Dramatic Arts. Han har vært ansatt ved Den Nasjonale Scene i Bergen siden 2015. 

Om Arthur Hureau 

Arthur er fransk komponist og lyddesigner. Han arbeider tverrkunstnerisk og opererer både som musiker og ingeniør når han sammenslår musikksjangre med vitenskap, DIY, sosiopolitiske refleksjoner og digital kunst. Arthur har vært med i Ensemble DIME og har vist både egne og samarbeidsprosjekt i Europa og USA.
Arthur Hureau på Soundcloud her.