Utvikling

Arbeidsresidency: Rebecka Ahvenniemi

BEK 21.10.2019 27.10.2019

Publisert

«A Musical Love Letter» er et kombinert musikk- og videoverk der et brev er i tilblivelse; både gjennom musikalsk fremførelse av obo, klarinett, saxofon og slagverk, og som video der brevet sakte oppstår som bilde. Musikken følger nøyaktig gestene til fyllepennen når den beveger seg på papiret. På BEK skal Rebecka Ahvenniemi forhåndsfilme video, mikse på stor skjerm og legge ‘klick track’ i videoen.

‘Klick track’ skal senere koordineres i henhold til notebildet, og som musikerne skal høre internt gjennom hodetelefoner mens de spiller, og indikerer begynnelsen av hver takt.

For å ‘time’ de musikalske gestene nøyaktig med skriftens bevegelse – fyllepennens skriftlige gestikulering – tas det i tillegg opp lyd under videoinnspillingen. Skriftens lyd når pennen beveger seg på papiret vil være et hjelpemiddel i formingen av de musikalske gestene i partituret.

Musikken komponeres i etterkant og leveres til musikerne i form av et gjennomarbeidet partitur.


Prosjektet har i dag tittelen «A Musical Love Letter», men har også en stund båret tittelen «An Anarchist’s Love Letter to a Conservative». Verket er ikke overordnet politisk, men åpner opp et rom som reflekterer et møte. Brevet – som oppstår som håndskrift – er en anarkistisk handling gjennom et konservativt medium. Verkets kjerne dannes av den gestiske og sakte utviklingen av musikk og skrift i dialog. De to ulike mediene skal ikke fremstå som to separate plan, men er likeverdige i fremførelsen.

Prosjektet skal urfremføres av ICE (International Contemporary Ensemble) i New York, medio februar 2020. Det gjøres opptak av verket, og dette skal presenteres på BEK senere på våren 2020.


Om Rebecka Ahvenniemi

Rebecka Sofia Ahvenniemi (f. 1982) er filosof og komponist basert i Bergen. Hun kommer opprinnelig fra Finland, men flyttet til Norge i 2004. Hun har sin utdannelse fra Universitetet i Bergen, Universitetet i Helsinki, Freie Universitet Berlin og Columbia University. Rebecka har undervist i ulike musikkfag og samfunnsfag ved Universitetet i Bergen i flere år. I tillegg har hun startet opp prosjektet «Nye stemmer: Komponistverkstedet for musikk, filosofi og sosial kritikk» i 2017, der hun underviser og leder seminarer, primært rettet mot kvinner som ønsker å komponere musikk profesjonelt. I dag er hun i sluttfasen med en doktoravhandling i musikkfilosofi, som leveres til Universitetet i Helsinki.

De siste årene har Rebecka engasjert seg i voksende grad i å utforske kontekstuell, samfunnsmessig og kulturpolitisk tenkning rundt musikalsk komposisjon. De fleste av Rebeckas verker er skrevet som partitur i ulike former. Ofte benyttes det elektronikk i tillegg. Rebecka ga ut sin første plate, Tacit-Citat-ion, som består av 11 kammermusikkverker 16. juni 2019.

Rebecka Ahvenniemi