Utvikling

Arbeidsresidency: Åse Løvgren, Stine Gonsholt og Alexander Rishaug

BEK 11.03.2019 16.03.2019
Lunsj-presentasjon, BEK 15.03.2019 13.0015.03.2019 14.30

Publisert

Åse Løvgren, Stine Gonsholt og Alexander Rishaug er på BEK i perioden 11. – 16. mars for å legge på lyd til video, og arbeide med lyd- og bilderedigering. De skal også spille inn voice-over til prosjektet


Velkommen til lunsj-presentasjon fredag 15. mars kl. 13.00
Enkel lunsjservering!


Det fysiske landskapet som idé og referansepunkt – The Valley


Prosjektet bruker tettstedet Dale i Vaksdal som et prisme for å se på globale endringer knyttet til produksjon, digitalisering, handel og verdiskapning, og hvordan slike endringsprosesser påvirker stedets status og forholdet mellom det materielle og immaterielle. En ny type industri har inntatt de gamle fabrikkbygningene i Dale, som nå huser en stor datapark som graver etter Bitcoin.

Spenningen mellom det lokale som oppløses i global økonomi og produksjon, samtidig som produksjonen er forankret i lokale materielle forhold, er sentralt for Løvgren og Gonsholts undersøkelser. 

Videoen The Valley bruker lyd som et konkret fenomen og spor av produksjon, og viser hvilke overflater og materielle forhold som produksjonen er bundet opp i. På ulike måter er videoen et essay som tenker rundt forholdet mellom det materielle og det immaterielle, det lokale og det globale. 

Prosjektet er en større landskapsundersøkelse som kunstnerne har arbeidet med siden mars 2017, der de går inn i forståelsen av landskap på forskjellige måter. I første del brukte de frottasje som en metode for å dokumentere det fysiske landskapet. Dette resulterte i Det fysiske landskapet som idé og referansepunkt, en serie frottasjer av blant annet selve fabrikkbygningen eller rørfundamentene som gir vannkraft. Andre frottasjer er tatt på overflater, der tegningen framstår som et landskap i seg selv, et kart over et terreng som er i hurtig endring. Det fysiske landskapet som idé og referansepunkt skal vises på Vestlandsutstillingen 2019.

The Valley skal vises i 6. april 2019 i forbindelse med Nye Fortsettelser på Vaksdal, kuratert av Anne Szefer Karlsen.

Ansvarlig for prosjektet er Stine Gonsholt og Åse Løvgren, Alexander Rishaug står for lyden på filmen.


Om Åse Løvgren

Åse Løvgren is an artist working in a wide range of formats where collaboration is often at the core. She was co-artistic research leader in the artistic research project Synsmaskinen based at the Faculty of Art, UiB (synsmaskinen.net). The research project proposed a multifaceted inquiry into contemporary crises. Together with Karolin Tampere she initiated the ongoing collaboration Rakett in 2003, which is a mobile platform for multivocal exchange through collaborative and investigative curatorial and artistic projects. She is project developer at VISP where she hosts Critics’ Conversations that aims to engage a public conversation and response to art exhibitions and projects. From 2017 she collaborates with artist Stine Gonsholt, in a landscape investigation of Dale on the West coast of Norway, where involvement in global capital and trade are analyzed through history, until todays digital mining of Bitcoin in the old abandoned textile factory. Recent and coming exhibitions are Balkong Tromsø (performance), Nye Fortsettelser at Vaksdal, curated by Anne Szefer Karlsen and Vestlandsutstillingen 2019 curated by Marte Danielsen Jølbo. 


Om Stine Gonsholt

Stine Gonsholt is an artist working within the field of video, photo, animation and sound installations, in parallel with collaborative projects including experimental video and animation. She has also produced a series of public commissions and artist books (Spriten Forlag).

Gonsholt’s projects deals with questions related to development processes. Changes within local communities as a consequence of global development, is a main point of interest. As of 2017, she is collaborating with artist Åse Løvgren, in a landscape investigation of Dale on the West coast of Norway. Upcoming exhibition; ”Nye Fortsettelser at Vaksdal, curated by Anne Szefer Karlsen and Vestlandsutstillingen 2019 curated by Marte Danielsen Jølbo.

Stine Gonsholts hjemmeside.


Om Alexander Rishaug

Alexander Rishaug is a sound artist and composer working in the field in between the art and the experimental music scene. Rishaug creates site-specific sound projects that investigates time, memory, space/place and acoustics through the use of extended field recording techniques and advanced speaker technology, analogue synthesizers, computers and generative sound manipulations. At the moment Rishaug is engaged in a PhD Research Fellowship in artistic research – at UiT the Arctic University of Norway, Tromsø. 

Alexander Rishaugs hjemmeside.