Utvikling

Algorithms that Matter

Institute of Electronic Music and Acoustics - IEM, Graz 01.04.2017 00.0001.04.2020 00.00

Publisert

BEK er samarbeidspartner i det østerrikske kunstneriske forskningsprosjektet Algorithms that Matter (ALMAT). Prosjektet søker å forstå den økende betydningen av algoritmer i samfunnet, ved oversette dem til lydlige estetiske uttrykk. Nye perspektiver utvikles ved å utsette algoritmer for eksperimentering og analytisk lesing. Prosjektet leses av Hanns Holger Rutz og David Pirrò.

Algoritmer er tilstede overalt i dag, men på samme tid er de skjult. Vi registrerer dem bare så vidt når nettbutikken foreslår relaterte produkter «av interesse», og i utvalget av annonser som vi utsettes for på sosiale medier. Vi har vansker med å forklare hvordan disse algoritmene fungerer, vi tar dem for gitt, og aksepterer at vi utsettes for deres analyser og beslutninger.

Hvordan kan kunst bidra til å forstå den økende påvirkningen som algoritmer har, og oversette dette til estetiske posisjoner?

Algoritmer har blitt brukt i musikk lenge før databasert musikk oppstod på 1950-tallet. I dag ser vi en fornyet interesse for algoritmer, og dette kommer til uttrykk i festivaler, genrer, publikasjoner og forskning. Dette skjer selv om det allerede lenge har vært mulig å arbeide med sanntid interaktivitet og kontroll av komposisjoner. Årsakene må derfor finnes andre steder: Det er selve forståelse av algoritmer som nå er i endring. Algoritmene er ikke lengre bare et abstrakt formalt spill, et statisk, immaterielt og tidløst tankebilde. I stedet gror algoritmene nå frem fra kunstnerisk praksis og eksperimentering og blir vevd inn i de materielle prosessene.

Prosjektet Algorithms that Matter er basert på denne nye forståelsen av algoritmer – som agenter som med-bestemmer grensene mellom en kunstnerisk maskin eller «apparat» og det kunstneriske objektet som denne maskinen produserer. Det sentrale spørsmålet blir da: Hvordan oppstår og strukturerer algoritmiske prosesser praksis innen databasert musikk? Hypotesen er at de heller enn å fungere som generatorer og transformere av uendelige former, nå har en mer spesifikk kraft som endrer og påvirker den grunnleggende praksisen i arbeid med komposisjon og fremføring.

En serie metodiske kunstneriske eksperiment vil bli gjennomført av prosjektteamet og gjestekomponister. En serie innbyrdes relaterte lydarbeid utvikles over et avgrenset tidsrom. Prosessen observeres og oversettes til ledsagende former og diskusjoner som så danner grunnlag for videre forskning. I denne prosessen inngår konserter og utstillinger, en nettbasert offentlig «fortløpende utstilling», og samlinger og seminarer med forskere fra ulike europeiske institusjoner. Prosjektet skal ikke bare utvide praksis innenfor eksperimentell databasert musikk, men skal også bidra til forståelse og metodikk innen kunstnerisk forskning ved å å introdusere et forskningsfelt som så langt har vært neglisjert.

ALMAT er hjemhørende ved Institute of Electronic Music and Acoustics (IEM)University of Music and Performing Arts Graz, der prosjektet er koblet mot annen pågående forskning, undervisning og utøvende aktiviteter. Prosjektet ønsker å ikke bare være synlig i relevante forskningsmiljø, men også å nå ut til unge forskere og et generelt publikum på tvers av felt, og dermed øke bevisstheten om kunstnerisk forskningspraksis.

ALMAT er et treårig prosjekt som løper fra 2017 til 2020, finansiert innenfor rammen av Austrian Science Fund (FWF) – PEEK AR 403-GBL – med finansiering fra Austrian National Foundation for Research, Technology and Development (FTE) og the State of Styria.

 

Bilder: Hanns Holger Rutz og David Pirrò.