Utvikling

Workshop: Surround lyd og ambisonics

BEK and Lydgalleriet 07.12.2015 10.0011.12.2015 16.00

Publisert

Tema for workshopen vil være:

 • Generell introduksjon til suround lyd og spatiell lytting
 • Arbeid med surround lyd i lydredigeringsprogrammet REAPER
 • Bruk av lydkort, og oppsett av multikanal-systemer
 • Introduksjon til Ambisonics
 • Lydopptak til bruk i surround lydproduksjon, og innføring i bruk av utstyr som vi har ved BEK
 • Enkoding av mono. stereo og surround lydkilder til ambisonics
 • Dekoding av ambisonics til mono. stereo, UHJ stereo, ulike multikanal oppsett, og dekoding for binaural (headphone) lytting
 • Spatial transformering av Ambisonic lydfelt vha. Ambisonic Toolkit for Reaper
 • Effekt-prosessering av Ambisonics lydfelt
 • Surround lyd ved produksjon av videoer i Final Cut Pro X
 • Arbeid med høyere-orden ambisonics
 • Arbeid med surround lyd i egne kunsteriske og kreative prosjekter

I alle deler av kurset vil vi vektlegge bygging av håndtverksmessige ferdigheter så vel som estetisk og kreativ utprøving av kunstneriske uttrykksmuligheter. En viktig del av workshop er deltagernes arbeid med egne kunsteriske idéer og prosjekter, og veiledning i forhold til dette.

Det forutsettes at deltagerne har noe erfaring far tidligere med generell lydredigering i program som Logic, Cubase, Reaper, ProTools, Ableton Live, e.l. Det er ingen deltageravgift, men det forutsettes at deltagerne disponerer egen laptop (Windows eller OSX), headphones og lisens til REAPER.

Denne workshopen går over fem dager fra 10:00 til 16:00. Det forutsettes deltagelse gjennom hele uken. Onsdag kveld blir det en Multi-konsert ved Lydgalleriet. I etterkant av denne flytter vi fra BEK til Lydgalleriet hvor deltagerne får mulighet til å arbeide med et 25-kanals Ambisonic 3D høytaleroppsett.

Bindende påmelding: Send mail til trond.lossius@bek.no med navn, kontaktinfo (email og mobil) og en kort presentasjon av deg selv, hvilken erfaring du har med lydarbeid fra tidsligere, hvorfor du ønsker å delta i workshopen og hva du ønsker å få ut av den.