Arrangement

Workshop: politics of transcription

BEK 26.06.2019 17.0026.06.2019 19.00

Publisert

Velkommen til andre del av workshopen politics of transcription med Amy Pickles, Hordaland kunstsenters gjestekunstner i mai og juni 2019. I løpet av sitt opphold arrangerer hun to workshoper som er gratis og åpent for alle interesserte. Første workshop ble avholdt på Hordaland kunstsenter fredag 14. juni.

politics of transcription låner navnet sitt fra en tekst av den amerikanske professoren i lingvistikk og diskursive studier Mary Bucholtz. Workshopen eksperimenterer med teknikker for skriftlig representasjon og verbalt språk. I workshopen benyttes transkribering for å tenke gjennom kurator og skribent, og Jo Melvins begrep om ”dirty matter”, definert som “elements of research and practice that do not make it into “the ‘clean’ publication. Often overlooked, the dirty or the banal can invigorate. It is transformative in its effect.” (Melvin, J. 2015) 

Workshopen vil først ta for seg høytlesning av redigert kildemateriale på engelsk. Deretter følger øvelser for å re-koreografere både kildemateriale og personlig tekst. Det vil bli laget partitur for lesning, snakking eller vedlikehold av ens egne valgte måte å kommunisere på.

Ta med en kort tekst eller et utdrag fra en tekst du har skrevet, og som er vanskelig å lese. Spørsmål kan rettes til Scott Elliot (scott AT kunstsenter.no) ved Hordaland kunstsenter.

Auditivt materiale fra begge workshopene vil bli med videre mot en hybrid publication laget sammen med Willem de Kooning Academy, en plattform som blir lanser i september 2019. Forfatterskap vil bli diskutert i fellesskap i worhoshopen, og det vil alltid bli innhentet bekreftelser fra individuelle deltakere. Teamet består av Amy Pickles, designere og researchere Cristina Cochior og Julie Boschat Thorez, redaktør Kate Briggs og produsent Kimmy Spreeunwenberg. 


Amy Pickles er en av de utvalgte deltakerne i Hordaland kunstsenters gjesteprogram i 2019/2020. Du kan lese om Hordaland kunstsenters gjesteprogram og de andre deltakerne her.


Referanser:
Melvin, J. (2015) Holes in the Archive – To fill or leave, that is the question…Bright Light (2) [online] pp. 65-74. Available at: http://ualresearchonline.arts.ac.uk/8014/1/Jo%20Melvin%20Bright%20Light%202.pdf[Accessed: 5 June. 2019]

Bucholtz, M. (2000) The Politics of Transcription. Journey of Pragmatics 32 [online] pp.1439-1465 Available at: https://escholarship.org/uc/item/6581373n[Accessed: 5 June. 2019]