Arrangement

Workshop – Introduksjon til OpenMusic

BEK 09.12.2013 10.0013.12.2013 16.00

Publisert

Oppdatering: Datoene for denne workshopen har blitt endret til 9-13 desember.

http://repmus.ircam.fr/openmusic/home

Workshopen går over fem dager fra 10:00 til 16:00. Det forutsettes deltagelse gjennom hele uken.

Bindende påmelding: Send mail til trond.lossius@bek.no med navn, kontaktinfo (email og mobil) og en kort presentasjon av deg selv, hvilken erfaring du har med lydarbeid fra tidligere, hvorfor du ønsker å delta i workshopen og hva du ønsker å få ut av den.
Det er ingen deltageravgift, men det forutsettes at deltagerne disponerer egen laptop (Mac, Linux eller Windows).

Data-assistert komposisjon

Musikknotasjon har blitt utviklet over de siste 1000 årene som et system av instrukser og konvensjoner som beskriver hvordan et musikkstykke skal fremføres. Lenge var dette eneste løsning for å lagre musikk for ettertiden. Parallelt med utvikling av lydfesting og lydbearbeiding de siste 140 årene, har det også skjedd en digitalisering av musikk-notasjon, slik at det musikalske materialet kan tallfestes og beskrives matematisk. Et tidlig eksempel er Arnold Schöenberg sitt 12-tone-system utviklet ved inngangen til modernismen. Et nyere og utbredt eksempel er MIDI. Når musikalsk materiale kan tallfestes, kan det også gjøres til gjenstand for dataprosessering. Data-assistert komposisjon (computer-aided composition) er et sentralt felt særlig innen samtidsmusikk; et digitalt komposisjonsverktøy for å utvikle og bearbeide ulike typer kompositorisk materiale. Resultatet kan uttrykkes og bearbeides videre som noter, eller på andre måter, f.eks. som sett av OSC meldinger, eller som Csound scores. Data-assistert komposisjon kan også brukes for å kontrollere lydprosesser med rike sett av styrbare parametre, og blir et viktig hjelpemiddel i avansert lyddesign.

OpenMusic

For komponister innen dette feltet er musikkprogramvaren OpenMusic (OM) det foretrukne verktøyet. OpenMusic er utviklet over mange år ved IRCAM, Centre Pompidou i Paris, og blir benyttet av komponister over hele verden. OpenMusic er et visuelt programmeringsspråk for musikk, bygget på Common Lisp. Denne kombinasjonen gjør OM lett tilgjenglig for alle som arbeider med komposisjon uten å kreve spesielle ferdigheter i programmering, samtidig som OM dekker behovene til dem som vil gå videre og begynne å programmere på egen hånd. OM legger ingen føringer på hvordan komponister skal komponere. Alt fra enkle note-editorer til avansert løsninger basert på vilkårlige egnede programmeringsparadigmer som kunstig intelligens og constraint-systemer er lett tilgjenglig. Fleksibiliteten gjør verktøyet anvendelig og skalerbart, og attraktivt både for nybegynnere og avanserte brukere. OpenMusic har svært god støtte for behandling av tradisjonelle musikalske strukturer i form av musikalske editorer og høynivå funksjoner for musikk. Etter hvert som brukere og ulike typer behov har kommet til, har OM også blitt brukt med hell til alt mulig annet – som eget programmeringsspråk, i arbeid med bilde, tekst, koreografi, spatialisering og svært mye annet.

Anders Vinjar

While studying ethnomusicology and linguistics, Anders experimented with potentials of programming-languages and AI-techniques to work on issues of music-analysis. He got interested in using the same tools to create music, stopped studying and started composing. Main interests are acousmatic music and other electroacoustic art, algorithmic composition, DSP and programming for music. He spends most of his composition-hours either doing field-recordings or musical programming away inside functional programming-environments for music such as OpenMusic, Common Music, CLM, SuperCollider and other FLOSS-ware. Output includes concert-music of various kinds, installations, music for movies, streams/web-art, hacks, applications, workshops, lectures, occasional articles etc.

 

Workshopen er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd.