Arrangement

Workshop i QGIS

BEK, C. Sundts gt. 55, 9. etg 24.11.2022 10.0025.11.2022 16.00

Publisert

Som del av symposiet The Only Lasting Truth is Change inviterer BEK til workshop i QGIS 24.-25. november med Helge Nysæter, førstelektor i landmåling, og Simon Sanca, PhD-stipendiat, begge fra Høgskulen på Vestlandet.

Workshopen gir en praktisk introduksjon til å jobbe med romlig informasjon i geografisk informasjonssystem (GIS)-programvaren QGIS. QGIS er gratis og basert på åpen kildekode, og kan brukes på ulike plattformer og operativsystemer.

Gjennom workshopen lærer du hvordan du kan komme i gang, om koordinatsystemer og projeksjon av kart, hvordan du finner og bruker kartkilder og andre kildedata, hvordan du kan jobbe med rastering, vektorer og terrengmodeller, og hvordan du utformer og eksporterer dine egne kart. 

Som en invitasjon til kritisk refleksjon vil vi også diskutere hvordan GIS brukes som redskap for analyse og representasjon av data, såvel som et redskap som påvirker beslutninger. 

Workshopen går over to dager og foregår på BEK:

24. november 10.00-16.00
25. november 10.00-16.00

Workshopen er gratis og foregår på engelsk. For registrering, send en e-post til resources@bek.no innen 22. november. Det er begrenset antall plasser.

Workshopen blir organisert som en forlengelse av “Hvor er nordområdene?”, kunstner Toril Johannessens bidrag til symposiet The Only Lasting Truth is Change. Se hele symposieprogrammet her.

Bildekreditering: Skjermbilder fra QGIS ved Nysæter og Sanca. 1) FKB-bygningsdata, Stavanger. 2) Eiendomsgrenser i Bergen. 3) Kjente petroleumsforekomster. 4) «Ulriken opp», den gamle traseen. 5) Bufferanalyse. 6) Kart laget med QGIS. 7) Løvstakken, 3D-orienteringskart.