Utvikling

Workshop: Åpen invitasjon

BEK 28.09.2010 10.0001.10.2010 14.00

Publisert

Modality er eit verktøy for å bygge elektro-instrumenter i SuperCollider under utvikling av Jeff Carey og Bjørnar Habbestad. Workshopen vil belyse utviklinga av Modality gjennom presentasjonar, diskusjonar og åpne kode-sessions. På denne måten ønsker ein å lage eit felles forum for utvikling og eksperimentering.

Hovudmål for workshopen blir å undersøke og utforske potensialet i Modality som ein felles platform for utvikling av elektro-instrumenter, klargjere strategiar for vidare utvikling/koding, styrking av kode-basen samt å legge grunnlag for ein framtidig base av brukarar og utviklarar.

De inviterte deltakarane er Jeff Carey, Alberto di Campo, Wouter Snoei og Marije Baalman,Trond Lossius og Bjørnar Habbestad. Daglege presentasjonar vil bli gitt, fulgt av diskusjonar og opne kode-sessions. Tema som vil bli dekka er: Modale kontrollstrategiar, Sensor input, DBAP spatsialisering, ProxySpace, Quarks, Mapping strategiar mm.

Workshopen er åpen for deltakarar med erfaring frå arbeid i SuperCollider.

Kontakt BEK v/ Lars Ove Toft for påmelding lars.ove.toft[at]bek.no