Arrangement

warning – the trail – turn left – turn right

BEK - Presentasjon/visning 07.02.2020 17.0007.02.2020 19.00

Publisert

Velkommen til visning av nye verk/work-in-process av Anne Marthe Dyvi, Gitte Sætre, Neal Cahoon, Samuel Brzeski og Åsne Eldøy fredag 7. februar fra kl. 17.00 på BEK. Kunstnerne har deltatt i workshopen «Return to Actuality», og har utforsket forestillingene om ‘landskap’ som et diagram over strukturelle maktforhold, teorien ‘Fukeiron’ og politikken for landskapsrepresentasjon.


Matservering fra kl. 17.00
Performancer fra kl. 18.00

Visning av nye verk/work-in-process av
Anne Marthe Dyvi
Gitte Sætre
Neal Cahoon
Samuel Brzeski
Åsne Eldøy

Kunstnerne har deltatt i workshopen «Return to Actuality» som ble holdt på BEK i desember og februar. Sammen har vi undersøkt, lest, delt, diskutert og produsert. Fokuset har vært å legge til rette for kunstneres pågående kunstproduksjon og gi dem verktøy, et delingsmiljø og hjelp til å videreføre arbeidet sitt.

I den todelte workshopen har vi utforsket forestillingene om ‘landskap’ som et diagram over strukturelle maktforhold, teorien ‘Fukeiron’ og politikken for landskapsrepresentasjon. Kan en kritisk lesning av de fysiske omgivelsene gjøre oss i stand til å se et visuelt ‘diagram’ av aktuelle sosiale og økonomiske forhold?


“Landscape is a way in which economic and political relations of domination and subjection manifest and become visible to the observing eyes.”
Returning to actuality: fukeiron and the landscape film, by Yuriko Furuhata, 2007

Som utgangspunkt så vi nærmere på ‘Fukeiron’; en landskapsteori filmskapere i Japan tok opp på slutten av 1960-tallet som kritikk av dokumentar- og representasjonspraksiser som mangler evne til å adressere strukturelle maktforhold. Derfra har vi gått videre til å se på kritisk kartografi og har hatt diskusjoner rundt hvordan ikke-antroposentriske verdensbilder endrer måten vi ser på omgivelsene våre.

Bilde: Åsne Eldøys notater fra Neal Cahoon sin presentasjon under workshopen (fra David B Williams – «Cairns: Messengers in Stone«)

Workshopen har blitt ledet av Åse Løvgren, kunstner og prosjektutvikler hos BEK.