Utvikling

Videokunst – Utlysning av bestillingsverk

BEK 22.05.2013 00.0015.06.2013 00.00

Publisert

En integrert del av forslaget er et aktivt engasjement i våre studioer på BEK under arbeidet med verket, side ved side med andre profesjonelle kunstnere, samt å gjøre bruk av BEK sitt audiovisuelle produksjonsutstyr som HD video-opptaker, Digital Mirrorreflex (canon 5d) med tilbehør, (mobil) digitale audio-opptakere og mikrofoner. I tillegg vil et av våre produksjonsrom bli stilt til disposisjon.

Utstyrsliste
Studioene

-Fristen for innsendelse er 15. juni 2013.
-Produksjonsperioden er fra 1. september til 23. oktober 2013.
-Et beløp på 50.000 kroner er øremerket for produksjon av videokunstverket, og skal gå til å dekke alle kunstnerens utgifter til anskaffelser, eget honorar, leie, transport etc.

Forslaget skal inneholde følgende:
-En beskrivelse av verket, og hvordan gjennomføre arbeidsperioden på BEK
-CV og oversikt over tidligere arbeider
-Tidsplan for produksjonen
-Budsjett for produksjonen av kunstverket
-link til tidligere videoverk

Forslaget kan sendes digitalt som PDF / Word doc til bek@bek.no med emne “forslag til videokunstverk”

For spørsmål ang. utlysningen og / eller BEK sine fasiliteter og ressurser, kontakt marieke@bek.no

For mer informasjon om Screen City, se her

BEK er et nasjonalt kompetansesenter for arbeid innen kunst og ny teknologi. Vi prioriterer kunstnerisk og vitenskapelig forskning og utvikling, og bidrar til et mangfold av kunstneriske prosjekter. BEK arrangerer også kurs, workshops, foredrag og presentasjoner, et pedagogisk program tilrettelagt for å høyne kompetansen blandt våre brukere.