Arrangement

Utstillingen «Etter alle solemerke» på Kabuso

Kunsthuset Kabuso - åpner igjen 07.05.2020 11.0031.05.2020 15.00
Kunsthuset Kabuso, Øystese - Kort introduksjon 29.01.2020 20.0029.01.2020 20.15
Kunsthuset Kabuso, Øystese - Utstilling 08.02.2020 14.0031.05.2020 16.00
Kunsthuset Kabuso, Øystese - Kunstnermøte (avlyst) 22.03.2020 13.0022.03.2020 13.45

Publisert

Maia Urstad og Lars Ove Toft åpner utstillingen Etter alle solemerke på Kunsthuset Kabuso i Øystese lørdag 8. februar. Men allerede onsdag 29. januar kl. 20.00 kan du høre dem gi en introduksjon til prosjektet, som viser et samspill av lyd og video inspirert av nære bevegelser og langsomme forandringer som skjer uten at vi egentlig er klar over det.

Spekulasjoner rundt lyd og landskap

Inspirasjon og utgangspunkt er en observasjon fra en benk ved elvebredden; eldre og unge gående i ulikt tempo på veien tett på, en syklist fykende forbi i stor fart, padlere drivende nedover elva, en hurtigbåt fresende forbi i motsatt retning, en lastebåt passerende langsomt, nesten urørlig. Toget på andre siden av elva høres før det kommer til syne; inn i bevisstheten en bevegelig linje i landskapet og en panorert lyd, inn fra venstre, ut til høyre. 

Hver av disse aktivitetene har sin «egentid»; syklisten, toget, den gående eller lastebåten opptrer uavhengig av hverandre. De passerer der og da, men på et eller annet tidspunkt treffer disse vårt øre eller øye. I dette møtet ligger det spenning og dermed muligheter for visuelle og lydlige kompositoriske sammenhenger og kollisjoner. En kan forestille seg at de pågår kontinuerlig som individuelle, parallelle tidslinjer, både samtidige og ikke-samtidige, knyttet sammen eller helt uavhengige av hverandre. En kan videre tenke seg at de ulike handlingene som disse tidslinjene utgjør, foregår i mikro og makroperspektiv, i lokalsamfunn og storsamfunn, nærmiljø og fjerntliggende steder, i oss eller i rester etter oss, i overlevering av kunnskap, kulturell påvirkning og utvikling.

Her er kurators tekst til åpninga og stillbilde fra utstillinga. Den åpner igjen så snart restriksjonane blir oppheva.

«Etter Alle Solemerke» from maia urstad on Vimeo.

Arbeidsopphold på BEK

Under forberedelsene til utstillingen har kunstnerne hatt et arbeidsopphold på BEK, der video og skulpturelle elementer har blitt utviklet. Video gjennom redigering og utprøving av en videoinstallasjon som ble satt opp i prosjektrommet. Skulpturelle element gjennom testing av elektroniske og mekaniske løsninger.

Materialet i videoene er hentet fra de nære områdene rundt Kabuso som er synlige fra selve gallerirommet. Videoene er bearbeidet slik at små forandringer forskyver og utfordrer den realistiske avbildningen av omgivelsene.

De skulpturelle elementene er bygd opp av mekaniske og elektroniske komponenter hvor ulike deler blir satt i bevegelse. Lyder herfra bakes inn i en stor felles komposisjon av lyder, bevegelser og bilder.


Lars Ove Toft (f. 1961) er daglig leder for BEK – Bergen senter for elektronisk kunst. I sitt kunstneriske virke arbeider han med videoinstallasjoner, lyd- og lysdesign og bygger interaktive instrument. Hovedvekten av arbeidet skjer i samarbeid med andre kunstnere og musikere, sist med performance og installasjon ved PROA i Buenos Aires og Penghao Theater i Beijing.

Maia Urstad (f. 1954) har base i Bergen og arbeider i krysningsfeltet lydlig – visuell kunst, hovedsakelig med lydinstallasjoner og performative lydverk. Hun har stilt ut i hele verden, sist ved «14. biennale for mediekunst» i Santiago de Chile 2019 og «Hardanger musikkfest» i Lofthus 2019. I 2017 ble hun utnevnt som byens lydkunstner i Bonn, Tyskland og ble tildelt Rune Brynestads minnestipend i 2019. Urstad er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og har også bakgrunn fra rock. Maias hjemmeside.

Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd, Bergen kommune, BEK og Bonnhoeren.