Arrangement

Unruhige Räume på Journées Electriques

GMEA, Centre National de Création Musicale 26.03.2010 18.3026.03.2010 18.30

Publisert

Mer informasjon om konserten og festivalen

Bestillingsverket er en videreføring og utvidelse av et allerede eksisterende samarbeid om utviklingen av Jamoma mellom BEK, GMEA og andre partnere.

Bjørnar Habbestad og Pascal Baltazar har fått i oppdrag å komponere et verk for fløyte og “live” elektronikk, framført av:

 • Bjørnar Habbestad : Flute and electronics
 • Pascal Baltazar : Gestural electroacoustic instrument
 • Benjamin Maumus : Live sound projection

Verket vil bli utviklet gjennom en serie gjestopphold i Bergen og Albi:

 • BEK, Bergen, mars 21-25 2009
 • GMEA, Albi, november 9-13 2009
 • GMEA, Albi, desember 7-11 2009
 • BEK, Bergen, april 2010

Flere konserter er satt opp som del av utviklingsprosessen:

 • Borealis festivalen, Bergen, Norge, mars 25. 2009 : et første møte basert på improvisasjon
 • Borealis OutHear, King’s place, London, UK, januar 25. 2010
 • Journées Électriques Festival, Albi, Frankrike, mars 27. 2010
 • International Computer Music Conference, New York, Juni 2010
 • Borealis festivalen, Bergen, Norge, mars 2011. Premiere!

Verket er i fellesskap bestilt av BEK og GMEA i samarbeid med Borealis , med støtte fra Norsk Komponistfond, den franske stat og Bergen Kommune.