Arrangement

Transiteatret Bergen på Stamsund Internasjonale Teaterfestival

Trålerrederiet 05.06.2010 16.3005.06.2010 18.00

Publisert

Ressentiment er et begrep som betegner en frustrasjon som har sitt utspring i en dyp følelse av avmakt. Som et visuelt hørespill i kammermusikalsk utveksling mellom scene og musikk – ser Tore Vagn Lids nye stykke seg på sporet av en slik avmaktens anatomi.

Forestillingen er produsert av Transiteatret-Bergen i co-produksjon
med BIT-Teatergarasjen og Black Box Teater i samarbeid med Den
Nationale Scene, Bergen senter for elektronisk kunst (BEK) og
Kunstnerhuset WRAP. Forestillingen er støttet av Spenn.no, Kuns
tløftet, Norsk Kulturråd og Bergen Kommune.

BEK sitt bidrag til produksjnen er knyttet til Lyddesign/Lydteknikk: Thorolf Thuestad og Lydteknikk/Materialdramaturg: Roar Sletteland.

Dato for Bergenspremieren vil annonseres senere.