Arrangement

To the thinker who is not the gardener, only the soil of the plants that grow in him

BEK 31.01.2019 19.0031.01.2019 21.00

Publisert

I denne presentasjonen vil Kjersti Sundland dele marginale og delvis glemte teorier om hvordan menneskeskapt elektromagnetisk stråling og jordens elektromagnetiske stråling virker å sammensmelte og koagulere, for så og manifestere seg som spektre og ulike former for ekstra sanselig persepsjon.

Presentasjonen introduserer blant andre filosofen Fredrick Myers, en av grunnleggerne av Society of Psychical Research, og en sentral men ofte glemt utvikler i teorien om subliminal persepsjon. Myers brukte det elektromagnetiske spektrum som metafor på sinnets skjulte kapasiteter for å beskrive hvordan vi bare anerkjenner en veldig begrenset del av de energier som omslutter oss.

Om Kjersti Sundland

Kjersti Sundland er stipendiat ved Kunstakademinet – institutt for samtidskunst, KMD, hvor hun tidligere også var ansatt som høyskolelektor i nye medier. Sundland har en BA i kunst fra Coventry University, MA i kunst fra Royal College of Art i London og et femte år fra Kunstakademiet i Oslo. Arbeidene hennes har vært utstilt ved Museum of Modern Art, Bologna, TICA Centre for Contemporary Art, Tiran, Punkt Ø, Oslo kunstforening, Unge Kunstneres Samfund, Trøndelag senter for samtidskunst, Galleri Brandstrup, Hå gamle Prestegård, Artopia Gallery, Milano og Vestfossen Kunstlaboratorium. Videoene hennes og live video performancer har vært vist ved ulike filmvisninger og mediafestivaler som PureScreen, Castlefield, Cork Film centre, B4 Play Video, Berlin, Netmage, Bologna, AudioVisiva, Milan, Women in revolt, Milan og VideoLisboa.