Som kunstner og utøver kan du få tilgang til teknisk produksjonsutstyr, våre lokaler og vår kompetanse gjennom veiledning og rådgivning. Send KORT prosjektbeskrivelse til bek@bek.no og våre faglige ansatte vil vurdere ditt prosjekt ut fra prosjektets styrke, faglige relevans og vår kapasitet. Dette kan vi hjelpe deg med:

Veiledning om kunst og teknologi
Våre ansatte kan etter avtale veilede deg i kunstneriske, tekniske og administrative problemstillinger i ditt prosjekt.

Prosjektrom
På BEK har vi to mellomstore prosjektrom, eller et stort øremerket til prosjektutvikling og deling av prosess eller resultat fra kunst og teknologiprosjekter. Mer info kommer snart.

Lydstudio
Vi har et profesjonelt lydstudio med et 8-kanals lydanlegg. Mer info kommer snart.

Videostudio
Vi har et profesjonelt videostudio med kraftige verktøy som kan håndtere tunge filer. Mer info kommer snart.

Produksjonsutstyr
BEK har utstyr for kunstproduksjon for kunstnere/utøvere tilgjengelig ved prosjektsamarbeid. Mer info og oversikt over utstyr kommer snart.

Promotering
Vi promoterer deg og prosjektet du utvikler gjennom BEK på vår hjemmeside og videre i våre kanaler.