BEK rådgir om kunst og teknologi, både til lokale og nasjonale offentlige instanser. Vi kommer gjerne med innspill til planer, og stiller på møter, seminar og konferanser for å dele vår kunnskap og erfaring med kunst og teknologi!