Arrangement

AVLYST :: TIME CRISIS CONFERANCE: ANDRE DEL, med Samuel Brzeski og Robin Everett

Andre del, på BEK 21.09.2020 17.0021.09.2020 19.00
Første del, på Isotop 18.09.2020 14.0020.09.2020 17.00

Publisert

Time Crisis Conference tar utgangspunkt i det farts- og actionfylte shoot-’em-up-videospillet Time Crisis. Prosjektet utforsker krisen forbundet med skiftende oppfatninger av tid i en akselerasjonens tidsalder, og hvorvidt handling og/eller passivitet kan svare på denne krisen. I form av et lese- og skriveverksted på BEK, vil denne andre fasen av Time Crisis Conference dekonstruere hva som utgjør lese- og skrivehandlinger som risikofylte hendelser i tiden. Det er begrenset med plasser og nødvendig med påmelding.


TIME CRISIS CONFERANCE: ANDRE DEL
Workshop med Samuel Brzeski og Robin Everett på Isotop Fellesatelier

Workshopen vil ta utgangspunkt i den algoritmiske krysslesningen av Marcel Prousts «På sporet av den tapte tid» og Time Crisis som skapte rammeverket for den første delen av dette prosjektet. Ved å inkludere live gameplay, vil deltakerne utforske lesing og skriving både som metronomiske aktiviteter og som modell for alternative lesninger.

Andre del av konferansen finner sted BEK mandag 21. september kl. 17.00 – 19.00
Påmelding sendes via e-post til studio@samuelbrzeski.com
Det er begrenset med plasser for å overholde gjeldende restriksjoner i forbindelse med koronaviruset.

Her er lenke til arrangementet på Facebook.

TIME CRISIS CONFERANCE: FØRSTE DEL
Utstilling av Samuel Brzeski og Robin Everett på Isotop Fellesatelier

I denne første delen av prosjektet vil kunstnerne bruke de usikre situasjonene i videospillet Time Crisis som utgangspunkt, samt gjøre en algoritmisk lesing av Marcel Prousts «På sporet av den tapte tid». Dette materialet vil bli omkonfigurert til en fortelling som utfolder seg i en flerkanals videoinstallasjon, med innviklede temporaliteter og som skaper et miljø overbelastet av informasjon.

På grunn av den nåværende situasjonen med koronaviruset i Bergen, vil det ikke bli noe åpningsarrangement. Vi ønsker dere hjertelig velkommen innom i åpningstidene.

Åpningstider på Isotop fellesatelier
Fredag ​​18. september: 14.00 – 19.00
Lørdag 19. september: 12.00 – 17.00
Søndag 20. september: 12.00 – 17.00

Her lenke til arrangementet på Facebook.

Samuel Brzeski

Samuel Brzeski er kunstner, forfatter og forsker. Hans overveiende tekstbaserte praksis dreier seg rundt utforsking av forskjellige moduser og handlinger av lesing, og forholdet mellom skrift og lyd. Han leter etter forskjellige måter tekst kan ha en kropp på, og hvordan den kan legemliggjøres. Dette gjør han ved å skape kollektive og kontrollerte leseopplevelser gjennom sceniske video- og lydinstallasjoner, durative stemmeperformancer, øvelser i konseptuell skriving og performative workshops. Brzeski har nylig gjort prosjekter med Bergen Assembly, Black Box Teater (Oslo), Galerie 207 (Praha) og Galleri Slakt (Bergen), og har kommende prosjekter på Visningsrommet USF (Bergen), Galleri Box (Gøteborg), Galleri KRAFT (Bergen) og Babel Visningsrom (Trondheim). I 2020 er han forfatter-in-residence på Lydgalleriet, Bergen.

Robin Everett

Robin Everett er kunstner og forfatter. I sin praksis benytter han video, tekst og skulptur som utvidelser av tidsbaserte medier for å fokusere på posthumane strukturer og skalaer for temporalitet. Arbeidene tar for seg denne situasjonen som en kartografi med flere nivåer, prosesser og konseptualiseringer av tidsoverlapping, der en geologisk treghet er intrikat viklet inn med mikrotemporaliteter. Gjennom det uhyggelige slektskapet som oppstår mellom teknologiske akselerasjoner – de digitale symbolene på utholdenhet – og den økende prekariteten i vår situasjon, undersøker Everett de mange måtene å ane og fortelle tiden på. Everett har nylig hatt prosjekter med Bergen Assembly, Mustarinda (Finland), LIAF (Lofoten), HIAP (Finland) og Studio17 (Stavanger).